Ресурстук борбор

Не удалось найти URL спецификации гаджета
Ресурстук борбордо 8000ден ашуун (англис, немис, итальян, француз) тилдеринде адистештирилген окуу - методикалык, көркөм адабий китептер бар:
  • ар түрдүү баскычтагы окуу куралдар (англис, немис, француз, итальян тилдеринде);
  • өз алдынча окууга арналган окуу- куралдар;
  • котормонун теориясы;
  • грамматика боюнча;
  • методика боюнча;
  • ар түрдүү баскычтагы көркөм чыгармалар;
  • ар түрдүү сөздүктөр;
  • энциклопедиялар. 
Студенттердин өз  алдынча иштөөсу  үчүн факультеттин борборунда магнитофондор, видео/аудио кассеталар, ноутбуктар  сунушталат.