Т. К. Мамырбаев награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Кыргызской Республики

Отправлено 26 мар. 2021 г., 04:02 пользователем Эрлан Жыргалбекович Асанакунович   [ обновлено 29 мар. 2021 г., 20:37 ]
                     Т. К.  Мамырбаев Кыргыз Республикасынын Билим жана 
                                                                                              илим министрлигинин Ардак грамотасы менен сыйланды

 К. Карасаев атындагы Бишкек малекеттик университетинин Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Жакынкы жана Ортоңку  Чыгыш өлкөлөрүнүн филолгиясы кафедрасынын ага окутуучусу Мамырбаев Төрөбек Кылычбекович үзүрлүү эмгеги,ийгиликтери, жетишкендиктери жана билим берүү  тармагына кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин Ардак грамотасы менен сыйланды. 

Не удалось найти URL спецификации гаджета

           Т. К.  Мамырбаев награжден Почетной грамотой                

            Министерства образования и науки Кыргызской Республики

       Мамырбаев Торобек Кылычбекович, старший преподаватель кафедры  филологиии стран Ближнего и Среднего Востока факультета востоковедения и международных отношений Бишкекского государственного университета имени К.Карасаева  за плодотворную работу, достижения и вклад в сферу образования награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Кыргызской Республики. 

Comments