Студенческие будни

Студенческий театральный фестиваль

Отправлено 14 июн. 2019 г., 03:29 пользователем [email protected]

Не удалось найти URL спецификации гаджета
27 апреля 2019 г. в КГУ им. И. Арабаева состоялся студенческий театральный фестиваль на корейском языке, среди студентов вузов Кыргызстана. Театральный фестиваль был организован Посольством Республики Корея в Кыргызской Республике, Центром Образования
Республики Корея в г. Бишкек.

В БГУ состоялась 16-ая викторина по корееведению.

Отправлено 14 июн. 2019 г., 03:29 пользователем [email protected]

Не удалось найти URL спецификации гаджета
30 марта 2019 г. в БГУ им. К. Карасаева состоялась очередная 16-ая викторина по корееведению  среди студентов вузов Кыргызстана. Викторина была организована  Посольством Республики  Корея в КР, Центром Образования Республики Корея в г. Бишкеке, Ассоциацией  преподавателей корейского языка и Бишкекским гуманитарным университетом  им. К. Карасаева
В викторине  приняли участие свыше 100 студентов из ведущих университетов столицы и   г. Оша. 
Победителем и призёрами 16-ой викторины  по корееведению стали: 
 • Акылбекова Бермет - 1-ое место.
 • Эркинбаева Даткайым - 2-ое место. 
 • Орунбаева Айназик – З-ое место.
 • Жолдошбек к Зуура – 4 -ое место.
 • Нажимидин к Кумушай – 5-ое место.
 • Токтосунова Мээрим – 6-ое место.
 • Кыдырова Каным – 7-ое место. 
 • Васильева Екатерина – 8-ое место. 
 • Мамышева Акак – 9-ое место.
 • Кайназарова Алия – 10-ое место.
 • Эсенбекова Мадлен – 11-ое место. 
 • Омурова Тинатин – 12-ое место.
 • Сыдыкова Гулнура – 13-ое место.
Победителю и призерам были   выручены  ценные призы в виде мобильных телефонов и современных «power bank»ов.

БГУнун студенттери Улуттук гвардиянынын жоокерлерин күжүрмөн кызматка шыктандырып келишти

Отправлено 14 июн. 2019 г., 03:28 пользователем [email protected]

2018-жылдын ЗО-ноябрында БГУнун Чыгыш таануу жана эл-аралык мамилелер факультетинин 70 студенти Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясынын чакыруусу боюнча өлкөбүздүн аскер бөлүктөрүндө Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына утурулай өтүп жакткан “Ааламга жол айылдан башталат” аттуу маданий иш-чарага катышып келиши.

Факультеттин студенттери даңазалуу жазуучунун акыркы чыгармаларынын мотивдери боюнча чыгыш жана батыш тилдеринде даярдалган 6 инсценировканы офицерлерге жана жоокерлерге тартуулап, көрүүчүлөрдүн  купулуна толуп, алкышына ээ болуу менен, аларды күжүрмөн кызмат өтөөгө шыктандырышты.


Чингиз Айтматовдун 90 жылдыгына карата


Чынгыз Айтматов «Кантип адам – адам болуп кала алат».


Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган инсценировканын


ПРОГРАММАСЫ:


 1. « Биринчи мугалим» (Дүйшөндүн бийик максаттарга катуу берилгендиги жана азап чегүүсү) – жапон тилинде.

 2. «Жаныбарым Гульсары» (Танабайдын каардануусу) – фарс тилинде.

 3. «Кылымга тете бир кун» (Жоламандын трагедиясы) - араб тилинде.

 4. «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» (Адамзат тукумунун башаты жана улантылышы) – корей тилинде.

 5. «Кассандра энтамгасы» (Илимий техникалык революция жана рухий байлыктардын кыйроосу) – англис тилинде.

 6. «Тоолор кулаганда» («Жаабарстын трагедиясы») – турк тилинде.

Сааты жана күнү: 20 ноябрь , саат: 13:00  

Өткөрүлүүчү жайы: Концерт залы


К 90-летию Чингиза Айтматова


«УРОКИ Ч. АЙТМАТОВА: КАК ЧЕЛОВЕКУ - ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ»


ПРОГРАММА ИНСЦЕНИРОВКИ

по мотивам произведений Ч. Айтматова:


 1. « Первый учитель» (Самоотверженность и страдания Дюйшена) - на японском языке.

 2. «Прощай Гульсары» (Гнев Танабая) - на персидском языке.

 3. «И дольше века длится день» (Трагедия Жоламана) - на арабском языке.

 4. «Пегий пес, бегущий краем моря» (Начало и продолжение рода людского) - на корейском языке.

 5. «Тавро Кассандры» (НТР и деградация нравственных ценностей) - на английском языке.

 6. «Когда падают горы» («Трагедия Жаабарса») – на турецком языке.

Число и время: 20 ноября (во вторник), в 12:00: ч.

Место проведения: Концертный зал


1-3 of 3