БГУнун студенттери Улуттук гвардиянынын жоокерлерин күжүрмөн кызматка шыктандырып келишти

Отправлено 14 июн. 2019 г., 03:28 пользователем [email protected]
2018-жылдын ЗО-ноябрында БГУнун Чыгыш таануу жана эл-аралык мамилелер факультетинин 70 студенти Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясынын чакыруусу боюнча өлкөбүздүн аскер бөлүктөрүндө Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына утурулай өтүп жакткан “Ааламга жол айылдан башталат” аттуу маданий иш-чарага катышып келиши.

Факультеттин студенттери даңазалуу жазуучунун акыркы чыгармаларынын мотивдери боюнча чыгыш жана батыш тилдеринде даярдалган 6 инсценировканы офицерлерге жана жоокерлерге тартуулап, көрүүчүлөрдүн  купулуна толуп, алкышына ээ болуу менен, аларды күжүрмөн кызмат өтөөгө шыктандырышты.


Чингиз Айтматовдун 90 жылдыгына карата


Чынгыз Айтматов «Кантип адам – адам болуп кала алат».


Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган инсценировканын


ПРОГРАММАСЫ:


 1. « Биринчи мугалим» (Дүйшөндүн бийик максаттарга катуу берилгендиги жана азап чегүүсү) – жапон тилинде.

 2. «Жаныбарым Гульсары» (Танабайдын каардануусу) – фарс тилинде.

 3. «Кылымга тете бир кун» (Жоламандын трагедиясы) - араб тилинде.

 4. «Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт» (Адамзат тукумунун башаты жана улантылышы) – корей тилинде.

 5. «Кассандра энтамгасы» (Илимий техникалык революция жана рухий байлыктардын кыйроосу) – англис тилинде.

 6. «Тоолор кулаганда» («Жаабарстын трагедиясы») – турк тилинде.

Сааты жана күнү: 20 ноябрь , саат: 13:00  

Өткөрүлүүчү жайы: Концерт залы


К 90-летию Чингиза Айтматова


«УРОКИ Ч. АЙТМАТОВА: КАК ЧЕЛОВЕКУ - ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ»


ПРОГРАММА ИНСЦЕНИРОВКИ

по мотивам произведений Ч. Айтматова:


 1. « Первый учитель» (Самоотверженность и страдания Дюйшена) - на японском языке.

 2. «Прощай Гульсары» (Гнев Танабая) - на персидском языке.

 3. «И дольше века длится день» (Трагедия Жоламана) - на арабском языке.

 4. «Пегий пес, бегущий краем моря» (Начало и продолжение рода людского) - на корейском языке.

 5. «Тавро Кассандры» (НТР и деградация нравственных ценностей) - на английском языке.

 6. «Когда падают горы» («Трагедия Жаабарса») – на турецком языке.

Число и время: 20 ноября (во вторник), в 12:00: ч.

Место проведения: Концертный зал


Comments