Эл аралык байланыштар

Факультет бүгүнкү күндө заман талабына ылайык адистерди даярдоону эң башкы максаттарынын бири катары эсептөө менен бирге жыл сайын алга карай ишенимдүү кадам шилтөөдө.
Мамлекеттин улуттук уңгусун, көрөңгөсүн келечек муунга мурас катары калтыруу үчүн, кыргыз тилин жогорку деңгээлде окутуу максатында факультет чоң жоопкерчилик менен иш алып барууда. 

Факультеттин билим берүүдө чет элдик байланышы  да жыл сайын өнүгүүдө. Алсак:
  • Түркиянын  Анкара шаарындагы Анкара университети;
  • Түркиядагы Кастамону университети;
  • Казакстандагы М.Х.Дулати атындагы Тараз университети;
  • Түркиянын  Стамбул шаарындагы Мармара университети;