Окутуучулар

Кафедра мүчөлөрү: 
Долуева Заригүл Давлеталыевна - кафедра башчысы, ф.и.к., доц.м.а.  
Деркембаева Бүбүкан Карыпбаевна - доц.м.а.                                                                                     
Султанова Бегайым Уркасымовна - доц.м.а.                                                                                       
Черикова Нуржан Чериковна – доц.м.а.                                                                                       
Жумалиева Рысгүл Боронбаевна – доц.м.а.                                                                                       
Устабаева Гүлнар Карыпбековна – ф.и.к., д.м.а.  
Мамырбаева Нестан Бердибековна – ага окутуучу
Секимова Бактыкан Токтуковна – ага окутуучу
Акматова Жаркынай – ага окутуучу
Осмонова Нурзат Демилбековна – окутуучу
Борбучалова Бермет Жеңишбековна – окутуучу
Тилдобеков Адилет Мээрбекович – окутуучу  
Кубанычбекова Бурулай – лаборант