Студенттердин илимий иштери

Кыргыз адабияты кафедрасынын  СИИнин

2018-2019-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучу

илимий изилдөө иштеринин планы

 

Өтүлүүчү иш чаралар

курс

өтүү

мөөнөтү

жооптуулар

1

2017-2018-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучу илимий изилдөө иштеринин планын бектиүү

 

сентябрь

Б.Акматов

Т.Абдыракунов

Асакеева Д.

 

2.

Илимий ийримдин жана группалардын тематикасын бектүү

2,3,4

сентябрь

СИИнин жетекчтлери

3

Студенттер менен илмий изилдөө иштеринин багыттары  жөнүндө жыйын өткөрүү

 

жыл бою

ийрим жана группа жетекчилери

4

СИИнин карточкаларын өз убагында толтуруу

 

Жыл бою

Ийрим  жана группа жетекчилери

 

5.

Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата студенттер арасында илимий жана чыгармачылык иштерди

уюштуруу

 

 

Апрель,

май

Умарова Р.

Ыбышова П.

Мусаева Ж.

6

 

ЖОЖдор жана факультетер аралык  конференцияга катышуу

 

 

СИИнин жетекчилиги

7.

 

Студенnдердин курстук иштерин жетекчиликке алуу

2\4

4\8

 

CИИнинжетекчилиги

8

Студенттердин илимий иштеринин  жүрүшүн көзөмөлгө алуу

 

Жыл бою

CИИнинжетекчилиги

9

Дипломдук иштерди алдын  ала коргоону уюштуруу

 

май

СИИнин жетекчилиги

10

СИИнин жылдык жыйынтыгы

 

 

СИИнинжетекчилиги


Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийрминин

2018-2019-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучу

 иштеринин планы 

 

Өтүлүүчү иш чаралар

курс

өтүү

мөөнөтү

жооптуулар

1

2017-2018-0куу жылында  ийримдин мүчөлөрү менен аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын бекитүү

1-4-курс

сентябрь

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

2.

 Ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети  ,аткарылуучу иштер тууралуу түшүнүк берүү

2,3,4

сентябрь

 

Р.Умарова

 

“Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайлоо

 

сентябрь

Р.Умарова

3.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары  жөнүндө жыйын өткөрүү, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкуулоо,

1-5-курс

 

ай сайын

ийрим жана группа жетекчилери

4.

Ийримге катталган студенттердин чыгармаларын жыйноо, дубал газетага даярдоо,компьютерге терүү,редакциялоо

2-3-курс

Жыл бою

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

5.

Эки айда бир жолу майрамдарга карата ийримдин чыгармаларын  дубал газета түрүндө жарыкка чыгаруу

1-2-3-4-5-курстар

ноябрь

декабрь

март

май

 

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

6.

Ч.Айтматовдун  90 жылдык юбилейине карата студенттер арасында илимий жана чыгармачылык иштерди

уюштуруу

 

1-2-3-4-5-курстар

Декабрь

Умарова Р.

Ыбышова П.

Мусаева Ж.

7.

 

Чыгармачылык иш -чараларга студенттерди ,ийрим мүчөлөрүн даярдоо,чыгармачылыгын баалоо

Декабрь

март

Жыл абою

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

8.

Китепканаларга ,музейлерге ийрим мүчөлөрү менен баруу,теле дебаттарды уюштуруу

 

2-4-курстар

 

апрель

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

 

9.

Ийримдин жылдык жетишкендиктерин баалоо

май

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү


Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийриминин

2016-2017-0куу жылында  аткарылган

 иштеринин отчету

2017-2018-0куу жылында“Шоокум” адабий  ийримдин  аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын сентябрь айында кафедра мүчөлөрү тарабынан талкууланып бекитилди.Ошондой эле ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети ,аткарылуучу иштердин өзгөчөлүгү,алардын изденүү ,чыгармачылык жөндөмүн арттырууда өнүктүрүүчүлүк мүнөзү тууралуу маалымат берилди.

“Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайланды.Ийримге катталган студенттердин чыгармалары жыйналып, дубал газетага даярдоо иштери жүргүзүлдү,компьютерге терүү,редакциялоо ийрим жетекчиси жана редколлегия тарабынан ишке ашырылды.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары,студенттерди кызыктырган жанрлар ,темалар  жөнүндө жыйын өткөрүлүп, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкууланды ,мыктылары кафедра мүчөлөрү тарабынан бааланып эки айда бир жолу жарык көрүүчү ийримдин дубал газетасына жарыяланды.Мугалимдер күнүнө,жаңы жылга ,23-февраль,8-март, Нооруз майрамдарына ,Ч.Айтматовдун 90-жылдык юбилейине карата  “Шоокум”адабий ийриминин  дубал газетасы  типографиядан чыгарылды.

Факультетте өткөрүлгөн чыгармачылык иш -чараларга студенттер ,ийрим мүчөлөрүн даярдалып активдүү катышышты.         2016-жылдын 23-сентябрында  БГУнун кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз адабияты кафедрасы   тарабынан    жаш жазуучулардын “Мекенге таазим”атуу фестивалынын” Жаңы ысымдар "   адабий конкурсунун   катышуучулары  менен   жолугушуу кечеси уюштурулду.                            

        Бул иш-чарада  кыргыз филологиясы факультети менен журналистика факультеттеринин студенттери  кыргыз тили жана  анын жашоо-турмушубуздагы орду , мааниси , бүгүнкү абалы тууралуу, ошондой эле мекен тууралуу патриоттук мазмундагы чыгармаларын,концерттик программаларын  тартуулашты.

       Акындар ,жазуучулар  студенттер менен  кыргыз тили менен кыргыз адабиятынын  актуалдуу маселелери  ,көркөм чыгармачылык тууралуу кеңири пикир алышты. Фестивалдын бир  катышуучусу кыргыз филологиясы факультетинин 2-курсунун  студенти “Шоокум”адабий ийриминин мүчөсү Жолболдуева Канышай өзүнүн  жазган ырларын окуп берүү менен көрүүчүлөрдүн алкышына татыктуу болду .  

А.Осмоновдун 100 жылдык юбилейине карата “Акындар алпы Алыкул ”деген темада “Шоокум”адабий ийримитарабынан чыгармачылык кече өткөрүлдү.“Шоокум”адабий ийрими  тарабынан2016-жылдын 16-апрелинде “Тарых жана маданият жылына “карата ток шоу “Курманбек “эпосу боюнча  өткөрүлүп ,”Санат”телеканалы аркылуу көрсөтүлдү

Жыл аягында ийримдин катышуучуларынын чыгармачылыгы бааланды.

 

 

Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийриминин

2017-2018-0куу жылында  аткарылган

иштеринин отчету

2017-2018-0куу жылында“Шоокум” адабий  ийримдин  аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын сентябрь айында кафедра мүчөлөрү тарабынан талкууланып бекитилди.Планда ийримдин мүчөлөрүн кызыктырган маселелер эске алынды Ошондой эле  ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети ,студенттердин чыгармачылык жөндөмүн арттырууда өнүктүрүүчүлүк мүнөзү тууралуу маалымат берилди.

“Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайланды.Ийримге катталган студенттердин чыгармалары жыйналып, дубал газетага даярдоо иштери жүргүзүлдү,компьютерге терүү,редакциялоо ийрим жетекчиси жана редколлегия тарабынан ишке ашырылды.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары,студенттерди кызыктырган жанрлар ,темалар  жөнүндө жыйын өткөрүлүп, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкууланды ,мыктылары кафедра мүчөлөрү тарабынан бааланып эки айда бир жолу жарык көрүүчү ийримдин дубал газетасына жарыяланды.

КТРКнын “Улутман ”көрсөтүүсүнө С.Байгазиевдин  “Манастын адеп-ахлак кодекси ”аттуу китебинин талкуусуна  Р.Умарова  2-курстун студенти “Шоокум” адабий ийриминин мүчөсү Камчыбек кызы Айдай менен  башка окуу жайынын окумуштуулары менен бирдикте катышты.Телекөрсөтүү аркылуу ал   5-жолу бөлүктөргө бөлүп эфирден берилди.

2018-жылдын 17-апрелинде «Ч.Айтматовдун мурасы –аруулуктун булагы» аттуу улуу жазуучу Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына карата “Маданият жана тарых”телеканалында түз эфир аркылуу БГУнун кыргыз филологиясынын                      студенттеринен “Шоокум” адабий ийриминин мүчөлөрү менен тегерек стол өткөрдүк.Тегерек столго мугалимдерден кыргыз адабияты кафедрасынын окутуучусу ф.и.к.,доц.м.а. Р.Умарова жана 2-курстун студенти Камчыбек кызы Айдай,Саламат кызы Зухра,5-курстун студенти Тынымсейит кызы Азима катышты .телекөрсөтүүнү ““Маданият жана тарых”телеканалынын”алыпбаруучусу Токтогулов Бегалы алып барды .Бул тегерек столго арналган телекөрсөтүүнүн убактысы 1саатты түздү.

«Ч.Айтматовдун мурасы –аруулуктун булагы» аттуу тегерек столдун башталышында ийрим жетекчиси мен Р.Умарова телекөрүүчүлөргө БГУда Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына карата өткөрүлүүчү жана өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын бир жылдык планы тууралуу маалымат бердим.Буга байланыштуу 13-апрелде жазуучунун юбилейинин ачылышына байланыштуу эл аралык фестиваль аркылуу башталганы жана сүрөткердин адабий мурастарынын сүрөт,сахна,театр ,музыка,ж.б.искусствонун түрлөрү аркылуу дүйнөнүн 15тилинде жаңырып чагылдырыла тургандыгы,ошондой эле жалпы иш-чаралар 12-декабрь Ч.Айтматовдун туулган күнүндө жыйынтыктала тургандыгы тууралуу маалымат айтылды. 

          БГУнун кыргыз филологиясы факультетинин «Манас» эпосундагы улуу сабактар» атуу тегерек столун  401-Г, Манас борбору                                                                        27.02.2018. уюштурулду .Ага окумуштуулар жана факультеттин студенттери,“Шоокум” адабий ийриминин мүчөлөрү катышты .

 “Шоокум” адабий гезитин студентердин илимий жана чыгармачылык иштерин жарыялоодогу ишмердүүлүгү Кыргыз филологиясы факультетинин студенттери  үчүн  кыргыз адабияты кафедрасы тарабынан уюштурулган “Шоокум”адабий ийрими иштеп келет.Студенттердин чыгармаларык изилдөөлөрү ырлары  чогултулуп,окутуучу Р.Умарова жетекчилигинде иш алып барат. Чыгармачылыктын мыкты үлгүлөрү ”Шоокум”адабий гезити аркылуу чагылдырып  ,эки айда бир жолу жарыкка чыгып турат . 2017-2018-окуу жылында мугалмдер күнүнө, жаңы жылга , 23-февраль жана 8-мартка ,нооруз майрамына ,Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата жарык көрдү. Анын электрондук варианты  БГУнун сайтына  жарыялоо үчүн берилди. 

Жыл аягында ийримдин катышуучуларынын чыгармачылыгы бааланды.

Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийриминин

2017-2018-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучу

иштеринин планы 

 

Өтүлүүчү иш чаралар

курс

өтүү

мөөнөтү

жооптуулар

1

2016-2017-окуу жылында  ийримдин мүчөлөрү менен аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын бекитүү

1-4-курс

сентябрь

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

2.

 Ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети  ,аткарылуучу иштер тууралуу түшүнүк берүү

2-3-4-

сентябрь

 

Р.Умарова

3.

“Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайлоо

 

сентябрь

Р.Умарова

4.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары  жөнүндө жыйын өткөрүү, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкуулоо,

1-5-курс

октябрь

ийрим жана группа жетекчилери

5.

Ийримге катталган студенттердин чыгармаларын жыйноо, дубал газетага даярдоо,компьютерге терүү,редакциялоо

2-3-курс

Жыл бою

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

6.

Эки айда бир жолу майрамдарга карата ийримдин чыгармаларын  дубал газета түрүндө жарыкка чыгаруу

1-2-3-4-5-курстар

Эки айда бир жолу

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

7.

“Манас”эпосундагы улуу сабактар

Аттуу тегерек стол өткөрүү

2-3-4-5-курстар

февраль

 

8.

Ч.Айтматовдун  туулган күнүнө карата”Ч.Айтматовдун мурасы- аруулуктун булагы ” ийрим мүчөлөрү арасында теледебат өткөрүү

 

2-5-курстаркурстар

апрель

Умарова Р.

Жороева Н.

Чыйбылова Б.

Уркунчиева Г.

9.

Чыгармачылык иш -чараларга студенттерди ,ийрим мүчөлөрүн чыгармачылыгын баалоо

 

1-2-3-4-5-курстар

Жыл абою

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

  

Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийриминин

2016-2017-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучу

 иштеринин планы 

 

Өтүлүүчү иш чаралар

курс

өтүү

мөөнөтү

жооптуулар

1

2015-2016-окуу жылында  ийримдин мүчөлөрү менен аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын бекитүү

1-5-курс

сентябрь

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

2.

 Ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети  ,аткарылуучу иштер тууралуу түшүнүк берүү

1-2-3-4,5-курстар

сентябрь

 

Р.Умарова

3.

“Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайлоо

1-5-курстар

сентябрь

Р.Умарова

4.

Чыгармачылыктуу инсандар ,жазуучулар менен жолугушуу өткөрүү

 

сентябрь

ийрим жана группа жетекчилери

4.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары  жөнүндө жыйын өткөрүү, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкуулоо,

1-5-курс

октябрь

ийрим жана группа жетекчилери

5.

Ийримге катталган студенттердин чыгармаларын жыйноо, дубал газетага даярдоо,компьютерге терүү,редакциялоо

2-3-курс

Жыл бою

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

6.

Эки айда бир жолу майрамдарга карата ийримдин чыгармаларын  дубал газета түрүндө жарыкка чыгаруу

1-2-3-4-5-курстар

Эки айда бир жолу

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

7.

Ч.Айтматовдун  туулган күнүнө карата студенттер арасында илимий жана чыгармачылык иштерди

уюштуруу

1-2-3-4-5-курстар

Декабрь

Умарова Р.

Жороева Н.

Чыйбылова Б.

Уркунчиева Г.

8.

Чыгармачылык иш -чараларга студенттерди ,ийрим мүчөлөрүн даярдоо,чыгармачылыгын баалоо

Декабрь

март

Жыл абою

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

9.

Ийримдин жылдык жетишкендиктерин баалоо

май

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү


Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийриминин

2015-2016-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучу

                                        иштеринин планы 

 

Өтүлүүчү иш чаралар

курс

өтүү

мөөнөтү

жооптуулар

1

2014-2015-окуу жылында  ийримдин мүчөлөрү менен аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын бекитүү

1-5-курс

сентябрь

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

2.

 Ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети  ,аткарылуучу иштер тууралуу түшүнүк берүү

1-2-3-4,5-курстар

сентябрь

 

Р.Умарова

3.

“Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайлоо

 

сентябрь

Р.Умарова

4.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары  жөнүндө жыйын өткөрүү, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкуулоо,

1-5-курс

октябрь

ийрим жана группа жетекчилери

5.

Ийримге катталган студенттердин чыгармаларын жыйноо, дубал газетага даярдоо,компьютерге терүү,редакциялоо

2-3-курс

Жыл бою

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

6.

Эки айда бир жолу майрамдарга карата ийримдин чыгармаларын  дубал газета түрүндө жарыкка чыгаруу

1-2-3-4-5-курстар

Эки айда бир жолу

Р.Умарова

жана редколлегиянын мүчөлөрү

7.

Ч.Айтматовдун  туулган күнүнө карата студенттер арасында илимий жана чыгармачылык иштерди

уюштуруу

1-2-3-4-5-курстар

Декабрь

Умарова Р.

Жороева Н.

Чыйбылова Б.

Уркунчиева Г.

8.

Чыгармачылык менен жогорку деңгээлде иштеген ийримдин катышуучуларынын чыгармачылыгын презентациялоо

 

Декабрь

март

Жыл абою

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү

9.

Ийримдин жылдык жетишкендиктерин баалоо

май

 

Кафедранын бардык мүчөлөрү


Кыргыз адабияты кафедрасынын  “Шоокум” адабий ийриминин

2015-2016-0куу жылында  аткарылгаништеринин отчету

2015-2016-0куу жылында“Шоокум” адабий  ийримдин  аткарылуучу чыгармачылык   иштеринин планын сентябрь айында кафедра мүчөлөрү тарабынан талкууланып бекитилди.Планда ийримдин мүчөлөрүн кызыктырган маселелер эске алынды Ошондой эле  ийримдин мүчөлөрүнө ийримдин максаты, милдети ,студенттердин чыгармачылык жөндөмүн арттырууда  анын өнүктүрүүчүлүк мүнөзү,чыгармачылыгын эл алдына тартуулоого,ой пикирин айтууга  көнүктүрүүчү жактары тууралуу маалымат берилди. “Шоокум”адабий ийриминин,дубал газетанын редколлегия мүчөлөрүн шайланды.Ийримге катталган студенттердин чыгармалары жыйналып, дубал газетага даярдоо иштери жүргүзүлдү,компьютерге терүү,редакциялоо ийрим жетекчиси жана редколлегия тарабынан ишке ашырылды.Ийрим мүчөлөрү Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата жана башка иш –чараларга активдүү катышышты.

Студенттер менен чыгармачылык  иштеринин багыттары,студенттерди кызыктырган жанрлар ,темалар  жөнүндө жыйын өткөрүлүп, ийрим мүчөлөрүнүн  чыгармаларын  талкууланды ,мыктылары кафедра мүчөлөрү тарабынан бааланып эки айда бир жолу жарык көрүүчү ийримдин дубал газетасына жарыяланды.Апрель айында ийримдин катышуучусу  Өмүрбаев Майрамбектин “Сенден башталган өмүр”аттуукитебинин бет ачары болуп,ага көрүнүктүү жаш акындар да катышып жогору баа беришти .

 “Шоокум” адабий гезитин студентердин илимий жана чыгармачылык иштерин жарыялоодогу ишмердүүлүгү кыргыз филологиясы факультетинин студенттери  үчүн  кыргыз адабияты кафедрасы тарабынан уюштурулган “Шоокум”адабий ийрими студенттердин чыгармалчылык изилдөөлөрүн , ырларын  чогултулуп,талкуулап  иш алып барды. Чыгармачылыктын мыкты үлгүлөрү ”Шоокум”адабий гезити аркылуу чагылдырып  ,эки айда бир жолу жарыкка чыкты .  Газета 2017-2018-окуу жылында мугалимдер күнүнө, жаңы жылга , 23-февраль жана 8-мартка ,нооруз майрамына ,Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата жарык көрдү. Анын электрондук варианты  БГУнун сайтына  жарыялоо үчүн берилди.      Жыл аягында ийримдин катышуучуларынын чыгармачылыгы бааланды.


Кыргыз адабияты кафедрасынын  СИИнин2017-2018-0куу жылында  студенттер менен аткарылуучуилимий изилдөө иштеринин жылдык отчету  

       Окуу жылынын башында бекитилген план боюнча 2-4-курстар үчүн курстук иштердин темалары бөлүштүрүлүп берилип ,өз убагында аткарылып жана корголду .Жетекчилик кылгандар п.и.д.проф.м.а. Б.Акматов,  ф.и.к.,    доц Т.Абдыракунов ,Асакеева Д.,доц., Э.Кылычев, ф.и.к.доц. К.Ибраимов, ф.и.к.,    доц .м.а.Р.Умарова   ,ф.и.к.Чыйбылова Б.улук окутуучулар Жороева Н.,Г.Уркунчуева , Ыбышова П.,Ж.Мусаева ж.б.

 Кафедрада студенттердин  дипломдук иштерин көзөмөлгө алып ,тыгыз иш алып барып ,бардык студенттер квалификациялык жана диплмдук иштерин ийгиликтүү коргошту.Аларга жетекчилери жана оппоненттери өз убагында пикир жазып беришти.

Мындан сырткары илмий изилдөө иштеринин планында корсөтүлгөндөй студенттерди чыгармачылык иштерге тартуу ,илимий жана чыгармачылык изденүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында

ЖОЖдор аралык ,ошондой эле университет ичиндеги түрдүү иш-чараларга кафедранан мугалимдери жетекчилик кылып ,төмөндөгүдөй жыйынтыктарга ээ болушуту.

КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети нин Мамлекеттик тил жана маданият институ тарабынан уюштурлом улган “Шаарыбыздагы көрнөк –жарнактардын учурдагы абалы жаштардын көз карашы менен ”аттуу ЖОЖдор аралык акцияга катышып 1-даражадагы диплом менен сыйланады

1.Эл аралык Ататүрк –Ала-Тоо университети тарабынан уюштурулган “Балдар адабияты : адабий талдоолор ,тилдик изилдөөлөр,котрмо жана педагогика ”атуу ЖОЖдор аралык симпозиумга илимий доклады менен  катышкандыгы үчүн Адил к.Айпери,Жолдубекова Таңзаада ,Абдраим кызы Бегимжан ,Г.Кыдырбаева  сертификаттарга ээ болушту .

2.Кыдырбава Г. Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык академиясы тарабынан уюштурулган “Жазуучулардын чыгармаларындагы мораль жана укук  маселеси ”аттуу ЖОЖдор аралык  студенттердин илимий –практикалык конференциясына катышып ,жыйынтыгында  сертфикатка ээ болду .

3.Кыргыз-түрк Манас университетинде өткөн” Ч.Айтматовдун ааламы “

аттуу студенттик конференцияга катышып , Эмилбекова Ж 4-курс 15-1 “Ч.Айтматов публицист ”,Барктабасова Э.”Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы К.Асаналиевдин  изилдөөсүндө”,МТ-13-5-гр.”Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы К.Асаналиевдин изилдөөсүндө”,Аширбекова Гульнур “Ч.Айтматовдун “Жамийла повестинде улуттук өзгөчөлүктүн чагылышы”, Жолдошбек кызы Акылжан 3-курс КТА 16-1 “Ч.Айтматовдун “”Саманчынын жолу повестинде көтөрүлгөн идея атуу докладдары менен катышты ,жыйынтыгында сертификаттарга ээ болушту Эмилбекова Жылдыз биринчи орунга ээ болуп акчалай сыйлык менен сыйланды .

4.Кыргыз адабияты кафедрасы тарабынын студенттер арасында өткөргөн уюштурган  иш -чаралары

БГУнун кыргыз филологиясы факультетинин студенттеринин жана магистранттары арасында улуу жазуучу Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата 2017-жылдын 12-декабрында  илимий -практикалык конференция өткөрүлдү.  Конференцияга факультеттин окумуштуулары , магистранттары, студенттери катышышты. Конференциянын ачылышы улуу жазуучуну эскерүү менен башталып, жазуучунун чыгармачылыгы жана анын кыргыз адабиятынын гана эмес кыргыз маданиятынын, искуствосунун өнүгүшүнө көшкон салымы ,дүйнөлүк тилдерге которулушу,бийик мааниси тууралуу слайд көрсөтүлдү.  Илимийиш-чаранын жүрүшүндө факультеттин тилчи жана адабиятчы окумуштуулары жазуучунун чыгармаларынын философиялык тереңдиги ,көркөмдөк-эстетикалык табияты ,психологиялуулугу,камтыган проблемалары тууралуу баяндама жасашты.Андан соң магистранттардан Б.Кубатова,Осмонбекова Н.,Абдысатар к.Перизат Ч.Айтматовдунчыгармаларында мезгилдин курч проблемаларынын орун алышы жана анын адам мүнөзүнүн  бардык көрүнүшүндө,адабий аренага эрки күчтүү,айкын максаттуу,бийик идеалдуу,өзүнүнү жашоосун максаты маңызы үчүн акыр аягына чейин күрөшкөн күчтүү мүнөздөрдү түзө алгандыгы, сүрөткердин чыгармачылыгын новатордук мүнөзү тууралуу  терең мазмундуу докладдарды жасашты

Студенттерден 5-курстун студенттери Аширбек к.Гульнур,Тынымсейит к.Азима ,2-курстун студенттеринен Саламат кызы Зухра  жана Камчыбек к.Айдайдын докладдары илимийлүүлүк деңгээли, мазмундуулугу жагынан өзгөчөлөнгөн доклад катары окумуштуулар тарабынан белгиленди.                     Жалпылап айтканда, Ч.Айтматовдун чыгармачылыгынын улуттук көркөм сөз искусствосунун алкагын кеңитип,улуттук адабиятта мурда болуп көрбөгөн жаңы касиет сапаттарды алып келиши,  эстетикалык баалуулуктары ,мазмундук сферасынын көп кырдуулугу тууралуу маселелерди  илимий конференциянын катышуучулары  кеңири талкуулашты.

5..Телевидение аркылуу өткөрүлгөн иш -чаралар

КТРКнын “Улутман ”көрсөтүүсүнө С.Байгазиевдин  “Манастын адеп-ахлак кодекси ”аттуу китебинин талкуусуна  Р.Умарова  2-курстун студенти Камчыбек кызы Айдай менен  башка окуу жайынын окумуштуулары менен бирдикте катышты.Телекөрсөтүү аркылуу ал   5-жолу бөлүктөргө бөлүп эфирден берилди.

2018-жылдын 17-апрелинде «Ч.Айтматовдун мурасы –аруулуктун булагы» аттуу улуу жазуучу Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына карата “Маданият жана тарых”телеканалында түз эфир аркылуу БГУнун кыргыз филологиясынын                      студенттери менен тегерек стол өткөрдүк.Тегерек столго мугалимдерден кыргыз адабияты кафедрасынын окутуучусу ф.и.к.,доц.м.а. Р.Умарова жана 2-курстун студенти Камчыбек кызы Айдай,Саламат кызы Зухра,5-курстун студенти Тынымсейит кызы Азима катышты .телекөрсөтүүнү ““Маданият жана тарых”телеканалынын”алыпбаруучусу Токтогулов Бегалы алып барды .Бул тегерек столго арналган телекөрсөтүүнүн убактысы 1саатты түздү.

«Ч.Айтматовдун мурасы –аруулуктун булагы» аттуу тегерек столдун башталышында окутуучу мен Р.Умарова телекөрүүчүлөргө БГУда Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына карата өткөрүлүүчү жана өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын бир жылдык планы тууралуу маалымат бердим.Буга байланыштуу 13-апрелде жазуучунун юбилейинин ачылышына байланыштуу эл аралык фестиваль аркылуу башталганы жана сүрөткердин адабий мурастарынын сүрөт,сахна,театр ,музыка,ж.б.искусствонун түрлөрү аркылуу дүйнөнүн 15тилинде жаңырып чагылдырыла тургандыгы,ошондой эле жалпы иш-чаралар 12-декабрь Ч.Айтматовдун туулган күнүндө жыйынтыктала тургандыгы тууралуу маалымат айтылды. 

          БГУнун кыргыз филологиясы факультетинин «Манас» эпосундагы улуу сабактар» атуу тегерек столун  401-Г, Манас борбору                                                                        27.02.2018. уюштурулду .Ага окумуштуулар жана факультеттин студенттери катышты .

6. “Шоокум” адабий гезитин студентердин илимий жана чыгармачылык иштерин жарыялоодогу ишмердүүлүгүКыргыз филологиясы факультетинин студенттери  үчүн  кыргыз адабияты кафедрасы тарабынан уюштурулган “Шоокум”адабий ийрими иштеп келет.Студенттердин чыгармаларык изилдөөлөрү ырлары  чогултулуп,окутуучу Р.Умарова жетекчилигинде иш алып барат. Чыгармачылыктын мыкты үлгүлөрү ”Шоокум”адабий гезити аркылуу чагылдырып  ,эки айда бир жолу жарыкка чыгып турат . 2017-2018-окуу жылында мугалмдер күнүнө, жаңы жылга , 23-февраль жана 8-мартка ,нооруз майрамына ,Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата жарык көрдү. Анын электрондук варианты  БГУнун сайтына  жарыялоо үчүн берилди.