Окутуучулар

 • Усмамбетов Баяман – кафедра башчысы, филология илимдеринин доктору, доцент.
 • Ибрагимов Сүйүнбек - филология илимдеринин доктору, профессор;
 • Эгембердиев Райымжан - филология илимдеринин доктору, профессор;
 • Садыков Ташполот - филология илимдеринин доктору, профессор;
 • Жумалиев  Жээнкул - филология илимдеринин кандидаты, профессор; 
 • Карымшакова Айша - филология илимдеринин кандидаты, профессор м.а.;
 • Секимова Күмүш - доцент
 • Шакенбаева Гүлзат - филология илимдеринин кандидаты, доцент;
 • Жамашова  Асыл - филология илимдеринин кандидаты;
 • Артыкова Жамал - филология илимдеринин кандидаты;
 • Уметалиева Толкун - филология илимдеринин кандидаты;  
 • Садыралиева Гүлшан  - филология илимдеринин кандидаты;
 • Эстебесова Перизат- филология илимдеринин кандидаты; 
 • Абдиева Венера- окутуучу;
 • Бузурманкулова Айдана – методист;