Долуева Заригүл Давлеталыевна

Филология илимдеринин кандидаты, доц.м.а.
Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы
Билими:
ОшМУнун кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн
Кесиптик ишмердүүлүгү:
- 1998-1999-жж. ОшМУнун кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тилинин практикалык курсу кафедрасында окутуучу; 
- 2002-2008-жж. ОшМУнун  Кыргыз тил илими кафедрасынын окутуучусу;
- 2009-2011-жж. К.Карасаев атындагы БГУнун колледжинин улук окутуучусу;
- 2013-2016-жж. К. Карасаев атындагы БГУнун Кыргыз тил илими кафедрасынын улук окутуучусу, доц.м.а.
- 2017-жылдан тартып К. Карасаев атындагы БГУнун Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы.
2015-ж. филология илимдеринин кандидаты. Темасы: «Чакчыл конструкциялардын кеңейиши жана структуралык көлөмү»
Эмгектери:
 13 илимий макала, 1 монография «Кыргыз тилиндеги чакчыл конструкциялар»), 1 окуу-методикалык колдонмо (Азыркы кыргыз тили. Синтаксис. Б., 2018, авторлош).
Сыйлыктары:
 КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин «Ардак» грамотасы.