Кенжешев Каныбек Дүйшөналиевич

Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент
Билими:  
1982-жылы ССРдин 50-жылдыгы атындагы КМУнун кыргыз филология факультетин бүтүргөн
Кесиптик ишмердүүлүгү:
1982-1989 Кара-Буура р-ну, Грозный орто мектеби;
1990-2005-жыл КУУнун кыргыз филологиясы факультетинин  ага окутуучусу, доцент;
2005-жылдан бери  К.Карасаев атындагы БГУнун Кыргыз филологиясы факультетинин деканы; 
Алган сыйлыктары:
1. «Билим берүүнүн отличниги төш белгиси». 2004-ж.
2.   К.Карасаев атындагы «Алтын медаль». 2015-ж.
3. «Ыйык тил» төш белгиси. 2017-ж.
4. «Айтматов окуулары» клубунун эл аралык атайын төш белгиси. 2017-ж.