Усмамбетов Баяман Жунушбекович

филология  илимдеринин  доктору, проф.м.а.
Кыргыз тил илими кафедрасынын башчысы
Кесиптик ишмердүүлүгү:
1992-1993-ж.ж. – изденүүчү;
1993-1994-ж.ж. – кенже илимий кызматкер;
1994-2002-ж.ж. – илимий  кызматкер;
2002-2003-ж.ж. – К. Карасаев атындагы БГУ, Кыргыз филологиясы факультетинин  Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы;
2003-2006-ж.ж. –Кыргыз филологиясы факультетинин  окуу иштери боюнча декандын орун басары;
2006-2017-ж.ж. Түрк филологиясы кафедрасынын башчысы;
2017-жылдан бери Кыргыз тил илими кафедрасынын башчысы;
Илимий эмгектери:
Эки терминологиялык сөздүк, эки окуу куралы, жыйырма илимий макаласы жарык көрдү.