Новости

 


Объявление о конкурсе

Отправлено 4 авг. 2020 г., 03:41 пользователем Аскар Таалайбеков


 

Жарыя-конкурс !

 

К.Карасаев атындагы Бишкек Мамлекеттик университети  дүйнөнүн алдыңкы окуу жайлары менен өнөктөштүктү өнүктүрүүнү улантууда, ал Кыргызстанда социалдык кызматты өркүндөтүү, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, алдыңкы чет өлкөлүк өнөктөштөр жана университеттер менен кызматташуу аркылуу чет өлкөлүк тажрыйбаны жайылтуу максатын көздөйт.

Практикалык психологиянын жана социалдык кызматтын көйгөйлөрүн изилдөө боюнча биздин потенциалдуу жана туруктуу өнөктөштөрбүз:

         Социалдык кызматкерлердин эл аралык мектептери федерациясы

         Франкфурт прикладдык илимдер  университети (Германия)

         ЮНИСЕФ

         ЕБ (Евро биримдик)

         Хельсинки университети (Финляндия)

         Социалдык кызматкерлердин даниялык ассоциациясы

         Ирандын социалдык кызматкерлер ассоциациясы

         Европа үйү (Дания)

         Россия Мамлекеттик социалдык университети

         Людвигсхафен прикладдык илимдер университети (Германия)

         Тажик Улуттук университети (Тажикстан)

         Л.Н. Гумилев атындагы Евразия Улуттук университети

         Казакстан Республикасынын кесипкөй социалдык кызматкерлеринин улуттук альянсы

         "Кыргыз Республикасындагы Чыгыш-Батыш СПИД Фонду" коомдук фонду ж.б.

 Университеттин ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири - Франкфурт прикладдык илимдер университети (Германия).  Акыркы үч жылдын ичинде "Баңгиликтин, ВИЧ / СПИДдин жана гепатиттин алдын алуудагы социалдык кызматтын ролун изилдөө" долбоорунун алкагында ийгиликтүү кызматташуу жүргүзүлдү.

 Ошондой эле, биздин университет социалдык кызмат чөйрөсүндөгү Германиянын алдыңкы университеттеринин бири - Франкфурт прикладдык илимдер университети (FRA-UAS) менен өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол койгонун кубанычтуулук менен билдиребиз. Ушул илимий кызматташуунун алкагында 2020-2024-жылдары "Социалдык кызмат жана өкмөттүк эмес уюмдардын баңгиликти дарылоодогу кызматташтыгын өнүктүрүү" долбоорунун алкагында баңгиликти дарылоо чөйрөсүндө психологиялык-социалдык колдоо жаатында үч изилдөөчүнү (PhD) даярдап окутуу пландаштырылууда.

 Ушул кызматташуунун алкагында адистер тажрыйба алмашып, Кыргыз Республикасындагы клиникаларда жана илимий уюмдарда баңгилик көйгөйү боюнча изилдөө жүргүзө алышат.

 Бул өнөктөштүк немис жана Борбордук Азиялык / Кытай өнөктөш университеттеринин ортосунда кесиптик алмашуу максаты болуп саналат жана өнүгүү боюнча кызматташууну өркүндөтүү шартында Туруктуу Өнүктүрүү Максаттарына негизделген.  Бул өлкөлөрдө жана алардын ортосунда университеттердин кызматташуусун күчөтүүгө аракет кылабыз.

 Франкфурт прикладдык илимдер университети менен биргеликте (Германия) К. Карасаев атындагы Бишкек Мамлекеттик университети бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук арыздарды кабыл ала тургандыгын жарыялайт.

 - "Баңги заттарына көз карандылыкты дарылоо боюнча кызматташтыкты өркүндөтүү (SOLID)" долбоорунун алкагындагы изилдөөчү топто бир илимий кызматкер (Постдокторалдык кызмат орду) жана үч докторант (PhD student) .

Илимий кызматкер (постдокторалдык кызмат орду)

Талапкерлерге коюлган талаптар:

·        Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы же PhD даражасы,

 • Социалдык кызмат, социалдык медицина же социология жаатындагы бир же бир нече туруктуу өнүгүү максаттарын камтыган улуттук жана эл аралык илимий долбоорлордогу тажрыйбага ээ болуусу;

         Жабык мекемелерде баңги заттарды, жугуштуу ооруларды дарылоо жаатындагы практикалык тажрыйба;

         Англис тилин мыкты билүү, немис тилин билүү артыкчылык болуп саналат

 

Аспирант (PhD) орду

Талапкерлерге коюлган талаптар:

         Социалдык кызмат / социалдык медицина, социология, психология жана башка ушул сыяктуу тармактар ​​боюнча магистрдик даражасынын болушу;

         Баңги заттарды, жугуштуу ооруларды, жабык мекемелерде дарылоо жаатындагы билими жана тажрыйбаынын болушу (артыкчылыктуу);

         Эл аралык илимий долбоорлорду башкаруу жаатында билимиин болушу;

         Туруктуу Өнүктүрүү Максаттардын бир же бир нече тармагын камтыган социалдык кызмат, социалдык медицина же психология жаатындагы илимий тажрыйбасынын болушу;

         Англис тилин мыкты деңгээлде билүү, ошондой эле немис тилин билүү артыкчылык болуп саналат.

Долбоорго катышуу үчүн, кызыккан талапкерлерден тɵмɵндɵгү документтерди  жөнөтүү талап кылынат:

·        РезюмеV);

·        Сунуштама кат;

·        Мотивациялык кат.

Бардык документтер англис тилинде болушу керек жана тɵмɵнкү электрондук почта дарегине жөнөтүлүшү керек: : bsusocwork@gmail.com

Арыздарды кабыл алуу кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 30 күндүн ичинде ачык болот (21.08.2020-жылдын 17.00 нө чейин).Объявление  о конкурсе

Бишкекский Государственный университет им. К. Карасаева  продолжает развивать партнерские отношения с ведущими учебными заведениями мира с целью развития социальной работы в Кыргызстане, повышения качества образования, внедрения зарубежного опыта через  сотрудничество с ведущими зарубежными партнерами и вузами.

Нашими потенциальными и постоянными партнерами по исследованию проблем практической психологии и социальной работы являются:

·        Международная Федерация  Школ социальных работников

·        Франкфуртский университет прикладных наук (Германия)

·        ЮНИСЭФ 

·        Евросоюз 

·        Хельсинский университет (Финляндия)

·        Датская ассоциация социальных работников

·        Ассоциация социальных работников Ирана 

·        Европейский Дом (Дания)

·        Российский государственный социальный университет

·        Университет прикладных наук Людвигсхафен (Германия)

·        Таджикский национальный университет  (Таджикистан)

·        Евразийский национальный университет имени л.н. Гумилева

·        Национальный Альянс Профессиональных Социальных Работников Республики Казахстан

·        Общественный фонд «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» и др.

 

Одним из надежных партнёров университета является Франкфуртский университет прикладных наук (Германия). Успешное сотрудничество осуществлялось в течение последних трех лет в рамках проекта «Исследование роли социальной работы в профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и гепатита».

 

Мы рады также сообщить, что наш университет подписал меморандум о взаимопонимании с одним из ведущих вузов Германии в области социальной работы – Франкфуртским университетом прикладных наук (FRA-UAS). В рамках этого научного сотрудничества планируется подготовить трех исследователей (PhD) в области психосоциальной поддержки в лечении наркомании на уровне трех докторов наук в 2020–2024 годах в рамках проекта «Социальная работа и укрепление НПО в развитии сотрудничества для лечения наркомании (SOLID

В рамках данного сотрудничества специалисты могут обменяться опытом и провести исследования по проблеме наркомании в клиниках и исследовательских организациях в Кыргызской Республике.

Партнерство направлено:

на профессиональный обмен между немецкими и центральноазиатскими/китайскими университетами-партнерами и основано на целях устойчивого развития (ЦУР) в контексте улучшения сотрудничества в области развития. Мы стремимся укреплять университетское сотрудничество в этих странах и между ними.

Совестно с Франкфурстким университетом прикладных наук (Германия) БГУ им. К. Карасаева объявляет о приеме конкурсных заявок на замещение вакантных должностей

- одного Научного сотрудника (Postdoctoral position) и  трех аспирантов (PHD student) в  научно-исследовательскую  группу в рамках проекта «Социальная работа и укрепление НПО в развитии сотрудничества для лечения наркомании (SOLID)».

Позиция: Научный сотрудник (postdoctoral)

Требования к кандидатам:

·        Ученая степень кандидата наук или PhD,

·        Опыт работы в республиканских и международных исследовательских проектах в области социальной работы, социальной медицины или социологии, охватывающая одну или несколько целей устойчивого развития (ЦУР);

·        Практический опыт работы в области наркологической помощи, инфекционных заболеваний, в закрытых учреждениях;

·        отличное знание английского языка, знание немецкого языка является преимуществом;

Позиция: Аспирант (PHD student)

Требования к кандидатам:

·        магистр по социальной работе/социальной медицине, социологии, психологии или другим смежным профилям;

·        знания в области наркологической помощи, инфекционных заболеваний, закрытых учреждений, опыт работы в этой области (желательно)

·        знания в области управления международными исследовательскими проектами;

·        исследовательский опыт в области социальной работы, социальной медицины или социологии, охватывающая одну или несколько целей устойчивого развития (ЦУР).

·        отличное знание английского языка, знание немецкого языка является преимуществом

Для участия в проекте заинтересованных кандидатов просим направить:

·        Резюме (СV);

·        Рекомендательное письмо;

·        Мотивационное письмо.

Все документы должны быть на английском языке и высланы на электронный адрес: bsusocwork@gmail.com

Прием заявок открыт в течение 30 дней со дня опубликования объявления (до 22.07.2020 г до 17.00.)

 

  

Announcement

 

Bishkek State University named after K. Karasayev continues to develop partnership relations with leading educational institutions in the world to develop social work in Kyrgyzstan, improve the quality of education, and introduce foreign experience through cooperation with leading foreign partners and universities.

Our potential and permanent partners in research on practical psychology and social work are:

·      International Association of Schools of Social Work

·      Frankfurt University of Applied Sciences (Germany)

·      UNICEF

·      European Union

·      University of Helsinki (Finland)

·      Danish Association of Social Workers

·      Iran Association of Social Workers

·      European House (Denmark)

·      Russian State Social University

·      University of Applied Sciences Ludwigshafen (Germany)

·      Tajik National University (Tajikistan)

·      L.N.Gumilyov Eurasian National University

·      National Alliance of Professional Social Workers of the Republic of Kazakhstan

·      AFEW International and others.

One of the reliable partners of the University is the Frankfurt University of Applied Sciences (Germany). Successful cooperation has been carried out over the past three years in the framework of the project “Research on the role of social work in the prevention of drug addiction, HIV/AIDS and hepatitis”.

We are happy to announce that our University has signed a Memorandum of Understanding with one of the leading universities in Germany in the field of Social Work – the Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS). As part of this scientific cooperation, it is planned to train three researchers (PhD position) in the field of psychosocial support in the treatment of drug addiction at the level of three PhDs in 2020-2024 in the framework of the project “SOLID – Social work and strengthening of NGOs in development cooperation to treat drug addiction”.

Within the framework of this cooperation, specialists can exchange experience and conduct research on the problem of drug addiction in clinics and research organizations in the Kyrgyz Republic.

The partnership aims at a professional exchange between German and Central Asian/Chinese partner universities and is based on SDGs in the context of improved development cooperation. We strive to strengthen university cooperation in and between these countries.

In cooperation with the Frankfurt University of Applied Sciences (Germany), Bishkek State University named after K. Karasayev announces the acceptance of competitive applications for vacant positions: one postdoctoral research associate and three PhD students to a research group within the project “Social work and strengthening of NGOs in development cooperation to treat drug addiction”.

 

Position: postdoctoral research associate

Qualification requirements

·      PhD or Candidate of Sciences

·      Experience in national and international research projects in the field of social work, social medicine or sociology, covering one or more of the sustainable development goals (SDGs)

·      Practical experience in the field of addiction aid, infectious diseases, closed institutions (e.g. prison)

·      Fluency in English, knowledge of German is an asset

 

Position: PhD student (graduate student)

Qualification requirements

·      Master’s degree in social work/social medicine, sociology, psychology, or other related fields

·      Knowledge in the field of addiction aid, infectious diseases, closed institutions (e.g. prison); experience in this field (preferably)

·      Knowledge in the handling of international research projects

·      Research experience in social work, social medicine, or sociology covering one or more of the sustainable development goals (SDGs)

·      Fluency in English, knowledge of German is an asset

 

To apply, interested candidates should send:

·      A CV (resume)

·      A Recommendation letter

·      A Motivation letter

All documents must be in English and submitted via email to: [email protected]

Deadline: 21.08.2020 17:00:00 (applications are accepted within 30 days from the date of publication of the announcement).

 

Основные принципы демократических выборов

Отправлено 12 дек. 2019 г., 03:07 пользователем Аскар Таалайбеков

5 декабря 2019 года Социально-психологический факультет БГУ им. К. Карасаева совместно с Бишкекским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ провели семинар «Основные принципы демократических выборов» для преподавателей и студентов специальностей «Политология», «Социология», «Социальная работа» и «Государственное и муниципальное управление».
Открывая заседание, руководитель отдела науки, аспирантуры и докторантуры БГУ им. К. Карасаева Кожоев Бакытбек  Кутбидинович отметил значимость семинара для повышения уровня преподавания и качества подготовки студентов. 
С докладом об участии молодежи Кыргызстана в постсоветский период в политической жизни страны, выступил заведующий кафедрой социологии к.с.н. Самарбек  Сыргабаев. Далее, заведующий кафедрой политико-правовых дисциплин БГУ к. полит.н. Бактыбек  Сейитбаев рассказал о значении прикладных политологических исследований, а также о проводимых социологических исследованиях во время выборов. 
Доцент кафедры социологии, к.с.н. Бакытбек Малтабаров, в своем выступлении раскрыл тему проблем женского участия в политических процессах и на выборах. 
Заместитель директора Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ Арстанбек Абдуллаев представил участникам презентацию о требованиях Конвенции о принципах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств.
Заместитель директора МИМРД МПА СНГ Караваев Сергей Георгиевич рассказал о стандартах выборов, избирательных правах и свободах в демократическом обществе. Также, он отметил, что международное наблюдение за выборами выступает необходимым условием обеспечения их легитимности, положительно влияющим на повышение доверия граждан к демократически избранной государственной власти, что способствует предотвращению формирования предпосылок к возникновению конфликтов в обществе.  
Участники семинара обсудили вопросы участия молодежи Кыргызской Республики в политической жизни страны, социологические исследования, проводимые во время выборов, участие женщин в политических процессах, стандарты демократических выборов, избирательных прав и свобод в демократическом обществе. В ходе дискуссии после докладов эксперты обменялись мнениями об избирательных процессах в Кыргызской Республике, зарубежном опыте в данной сфере, тенденциях развития выборного законодательства страны и внедрении прогрессивных новшеств в электоральную практику.
По итогам мероприятия участникам были вручены Сертификаты, подтверждающие полученные знания, а также благодарность за сотрудничество преподавателям СПФ БГУ им.К. Карасаева, со стороны МИМРД МПА СНГ. 
В дальнейшем преподаватели могут получать необходимые консультации в Бишкекском филиале МИМРД МПА СНГ, а также делиться полученными знаниями со студентами. 
Данная мероприятия в тот же день была отражена на информационной передаче телевизионного канала «Nexst TV».

«Права человека в Кыргызстане проблемы и пути решения»

Отправлено 12 дек. 2019 г., 03:05 пользователем Аскар Маратбеков

14 декабря 2018г. на Социально-психологическом факультете БГУ им.К.Карасаева среди студентов и преподавателей был проведен круглый стол, посвященный к 70летию принято всеобщее декларации прав человека «ВДПЧ» Конвенции при ООН по правам человека на тему: «Права человека в Кыргызстане: проблемы и пути решения».  Круглый стол был организован  кафедрой политико-правовых дисциплин и кафедрой социологии совместно с Институтом Омбудсмена Кыргызской Республики.  На круглом столе перед студентами выступили  представители Института Омбудсмена Кыргызской Республики - Заведующий отделом за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения свободы, кандидат политических наук Колопов Альберт Сексенбаевич. Была проведена презентация о деятельности Института Омбудсмена КР с  ведущими специалистами Айзада Исмаиловой и Нуржигит Сулаймановым. На круглом столе были заданы вопросы выступающим из Института Омбудсмена КР со стороны студентов  по направлению «Политология», «Социология», «Социальная работа», «Психология», «Государственное и муниципальное управления».
На круглом столе был проведен конкурс плакатов  и   эссе по правам человека. Наиболшее интерес у студентов вызвали темы, косящецся защиты прав детей,женщин ,мигрантов,а также пыток системе МВД. Победителями  конкурса были активные участники этой мероприятии – студенты политологи и социологи (Кенешчороев Бакай, Асанбек кызы Айжан, Амиракулов Баяман, Сатиев Темирлан, Хадиева Рахима, Стамалиева Зарипа), которые были награждены Почетными грамотами и дипломами разных степеней.

В рамках сотрудничества Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики и «Дома Европы» (Дания), с 11 по 18 ноября 2018 года состоялся визит кыргызской делегации по обмену опытом и информацией в Данию. В состав делегации вошли студенты-активисты СПФ: Эгембердиева Руфина – 2 курс, социальная работа; Бейшенбекова Айдана – 3 курс, социология; Орозбек уулу Абсамат – 3 курс, социология, а также сотрудник указанной Ассоциации Макенова Чолпон. В ходе визита участники посетили Колледж Абсалон, ряд учреждений системы социальной работы Дании, где получили возможность непосредственно ознакомится с европейским практическим опытом работы в этой сфере. Эта поездка была организована и профинансирована «Домом Европы», с которым ведется активное сотрудничество вот уже более 10 лет.Открытие Волонтерского центра

Отправлено 12 дек. 2019 г., 03:03 пользователем Аскар Маратбеков   [ обновлено 12 дек. 2019 г., 03:03 ]

13 ноября 2018 года на базе СПФ при непосредственной поддержке Красного полумесяца Кыргызстана состоялось открытие Волонтерского центра. 
На торжественном мероприятии участвовали декан СПФ Орозалиев Э.С. и представители Красного полумесяца. Волонтерский центр будет способствовать студентам СПФ и БГУ в целом активно участвовать в социально значимых мероприятиях, различных информационных сессиях, а также формировать профессиональные компетенции и навыки теоретико-практической работы в системе социальной защиты населения республики. Международный форум «Социальная работа в 21 веке: проблемы и перспективы»

Отправлено 12 дек. 2019 г., 03:02 пользователем Аскар Маратбеков

3-4 мая 2018 г. в БГУ им. К.Карасаева прошел Международный форум «Социальная работа в 21 веке: проблемы и перспективы».
Целью Форума было обсуждение места и роли социальной работы в современном мире, знакомство с уровнем развития социальной работы на международном и местном уровнях, повышение статуса социального работника, разработка стратегии развития социальных услуг и социального предпринимательства, а также развитие волонтерского движения в сфере социальной работы.

Организаторами форума являлись БГУ, Ассоциация социальных работников Кыргызстана, Министерство труда и социального развития КР, Европейский Дом (Дания), Датская Ассоциация социальных работников в партнерстве с Международной федерацией социальных работников, Российский союз социальных работников и социальных педагогов, Иранская ассоциация социальных работников и Ассоциация социальных работников Словении, а также ЮНИСЕФ и проект ЕС «Техническая поддержка реализации контракта по реформированию сектора социальной защиты, Кыргызстан».

В работе Форума приняли участие ответственные лица из Аппарата Правительства КР и соответствующих министерств и ведомств, руководитель датской Ассоциации социальных работников Хенрик Нильсен, президент российского Союза социальных работников А.Дашкина, президент Европейского Дома Лиз Фром (Дания), представитель ЮНИСЕФ в КР Мунир Мамедзаде, президент Международной федерации социальных работников в Азиатско-Тихоокеанском регионе д-р Марико Кимура, известные исследователи и специалисты в области социальной работы из Ирана, Дании, Румынии, Словении, Литвы, России, Японии и Кыргызстана, а также представители международных и отечественных общественных организаций, республиканские СМИ, преподаватели и студенты БГУ.1-5 of 5