Жаңылыктар


Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын «Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалаң сүйлөмдөрдүн семантикалык структурасы» деген темадагы диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 4 дек. 2017 г., 21:57 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 4 дек. 2017 г., 22:01 ]


2017-жылдын 29-декабрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын «Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалаң сүйлөмдөрдүн семантикалык структурасы»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Ж.Элчиев
                                  филология илимдеринин кандидаты, доцент Б.Жайлообаев 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түркология бѳлүмү. 

Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 33. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Сыдыкова Толгонай Көчкөнбаевнанын «Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили» деген темада филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 11 окт. 2017 г., 21:55 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 11 окт. 2017 г., 21:56 ]


2017-жылдын 27-октябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Сыдыкова Толгонай Көчкөнбаевнанын «Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  кеңешчи:      КР УИАнын мүчө-корреспонденти, филология илимдеринин доктору, профессор Т.К.Ахматов 
                                   филология илимдеринин доктору, профессор К.Т.Токтоналиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин доктору С.С.Жумалиев 
                                   филология илимдеринин доктору М.А.Атакулова
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик  университетинин кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги:                       Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот.

Б.Ж.Усмамбетовдун докторлук диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 10 сент. 2017 г., 22:40 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 10 сент. 2017 г., 22:44 ]

2017-жылдын 29-сентябрында саат 10.00дө Бишкек ш. Ч.Айтматов көчөсү, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 диссертациялык кеңештин жыйынында Усмамбетов Баяман Жунушбековичтин «Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ит-түрк» эмгегиндеги  буюм-тайымдарга, курал-жабдыктарга байланыштуу сөздөр жана кыргыз тилине болгон катыштыгы» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  кеңешчи: филология илимдеринин доктору, профессор Бейшенбай Шеңкеевич Усубалиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору Сагынбаева Бурул Сагынбаевна, филология илимдеринин доктору, профессор 
Абдуллаев Сайфулла Нурмухаммедович, филология илимдеринин доктору Кенжебаев Дайырбек Орунбекович
Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 27 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Бишкек ш., Ч.Айтматов көчөсү, 27.

Г.К.Рысбаеванын «Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы» (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча) диссертациясын коргоо жөнүндө жарыя

Отправлено 16 мая 2017 г., 3:38 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 16 мая 2017 г., 3:39 ]

2017-жылдын 12-майында саат 10.00дө Бишкек ш. Тынчтык проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 диссертациялык кеңештин жыйынында Рысбаева Гулдархан Кали кызынын «Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы» (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча) деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болду.
Илимий  кеңешчиси: филология илимдеринин доктору, профессор Маразыков Турусбек Сейдакматович 

Расмий оппоненттер:
  • филология илимдеринин доктору, профессор Эгембердиев Раимжан
  • филология илимдеринин доктору Досжан Райхан Абдуғалиқызы 
  • филология илимдеринин доктору Атакулова Мерим Абдыкеримовна 
Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түркология бѳлүмү. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 33 

1-4 of 4