Жаңылыктар


Ураимов Кубанычбек Омуралиевичтин кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 26 сент. 2018 г., 23:24 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 26 сент. 2018 г., 23:28 ]

2018-жылдын 28-сентябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ураимов Кубанычбек Омуралиевичтин «Кыргыз тилиндеги кошмок сөздөр жана алардын тутумдук, маанилик функционалдык бүтүндүгү» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчиси: КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев

Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор И.Абдувалиев филология илимдеринин кандидаты Н.Осмонова

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы.

Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Эмирдаг Угурдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:17 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:18 ]


2018-жылдын 8-июнунда саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Эмирдаг Угурдун «Ч.Айтматовдун «Кыямат» жана О.Памуктун «Байкуштардын музейи» романдарындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн структуралык өзгөчөлүктөрү» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор К.Т.Токтоналиев
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор М.Мирзахидова
                                   филология илимдеринин кандидаты Г.Б.Урусова 

Жетектөөчү мекеме:  Жетектөөчү мекеме Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин     түркология бѳлүмү.                                      
Дареги:                       Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Керим Сарыгүлдүн кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:14 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:15 ]


2018-жылдын 8-июнунда саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Керим Сарыгүлдүн «Кыргыз тилинин лексикографиялык маалымат базасын түзүү маселеси» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор Таалай Токоев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент Г.Абдыразакова 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги:                      Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27

И.С. Сагынбековдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мар. 2018 г., 0:33 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мар. 2018 г., 0:34 ]


2018-жылдын 11-майында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Сагынбеков Иманак Сарыгуловичтин «Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинин статистикасы жана стилистикасы»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология    илимдеринин доктору, профессор Б.Усубалиев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент А.Дунканаев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент Ч.Хидирова 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Т.А. Өмүркановдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мар. 2018 г., 0:28 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мар. 2018 г., 0:31 ]


2018-жылдын 11-майында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Өмүрканов Туратбек Асанбековичтин «Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы араб тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн лексика-семантикалык табияты»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология    илимдеринин доктору, доцент А.Дунканаев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Д.Кенжебаев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Шаршембаев 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын «Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалаң сүйлөмдөрдүн семантикалык структурасы» деген темадагы диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 4 дек. 2017 г., 21:57 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 4 дек. 2017 г., 22:01 ]


2017-жылдын 29-декабрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын «Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалаң сүйлөмдөрдүн семантикалык структурасы»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Ж.Элчиев
                                  филология илимдеринин кандидаты, доцент Б.Жайлообаев 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түркология бѳлүмү. 

Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 33. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Сыдыкова Толгонай Көчкөнбаевнанын «Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили» деген темада филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 11 окт. 2017 г., 21:55 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 11 окт. 2017 г., 21:56 ]


2017-жылдын 27-октябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Сыдыкова Толгонай Көчкөнбаевнанын «Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  кеңешчи:      КР УИАнын мүчө-корреспонденти, филология илимдеринин доктору, профессор Т.К.Ахматов 
                                   филология илимдеринин доктору, профессор К.Т.Токтоналиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин доктору С.С.Жумалиев 
                                   филология илимдеринин доктору М.А.Атакулова
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик  университетинин кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги:                       Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот.

Б.Ж.Усмамбетовдун докторлук диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 10 сент. 2017 г., 22:40 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 10 сент. 2017 г., 22:44 ]

2017-жылдын 29-сентябрында саат 10.00дө Бишкек ш. Ч.Айтматов көчөсү, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 диссертациялык кеңештин жыйынында Усмамбетов Баяман Жунушбековичтин «Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ит-түрк» эмгегиндеги  буюм-тайымдарга, курал-жабдыктарга байланыштуу сөздөр жана кыргыз тилине болгон катыштыгы» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  кеңешчи: филология илимдеринин доктору, профессор Бейшенбай Шеңкеевич Усубалиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору Сагынбаева Бурул Сагынбаевна, филология илимдеринин доктору, профессор 
Абдуллаев Сайфулла Нурмухаммедович, филология илимдеринин доктору Кенжебаев Дайырбек Орунбекович
Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 27 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Бишкек ш., Ч.Айтматов көчөсү, 27.

Г.К.Рысбаеванын «Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы» (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча) диссертациясын коргоо жөнүндө жарыя

Отправлено 16 мая 2017 г., 3:38 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 16 мая 2017 г., 3:39 ]

2017-жылдын 12-майында саат 10.00дө Бишкек ш. Тынчтык проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 диссертациялык кеңештин жыйынында Рысбаева Гулдархан Кали кызынын «Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы» (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча) деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болду.
Илимий  кеңешчиси: филология илимдеринин доктору, профессор Маразыков Турусбек Сейдакматович 

Расмий оппоненттер:
  • филология илимдеринин доктору, профессор Эгембердиев Раимжан
  • филология илимдеринин доктору Досжан Райхан Абдуғалиқызы 
  • филология илимдеринин доктору Атакулова Мерим Абдыкеримовна 
Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түркология бѳлүмү. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 33 

1-9 of 9