Б.Ж.Усмамбетовдун докторлук диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 10 сент. 2017 г., 22:40 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 10 сент. 2017 г., 22:44 ]
2017-жылдын 29-сентябрында саат 10.00дө Бишкек ш. Ч.Айтматов көчөсү, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 диссертациялык кеңештин жыйынында Усмамбетов Баяман Жунушбековичтин «Махмуд Кашкаринин «Дивану лугат ит-түрк» эмгегиндеги  буюм-тайымдарга, курал-жабдыктарга байланыштуу сөздөр жана кыргыз тилине болгон катыштыгы» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  кеңешчи: филология илимдеринин доктору, профессор Бейшенбай Шеңкеевич Усубалиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору Сагынбаева Бурул Сагынбаевна, филология илимдеринин доктору, профессор 
Абдуллаев Сайфулла Нурмухаммедович, филология илимдеринин доктору Кенжебаев Дайырбек Орунбекович
Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 27 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Бишкек ш., Ч.Айтматов көчөсү, 27.