Керим Сарыгүлдүн кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:14 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:15 ]

2018-жылдын 8-июнунда саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Керим Сарыгүлдүн «Кыргыз тилинин лексикографиялык маалымат базасын түзүү маселеси» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор Таалай Токоев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент Г.Абдыразакова 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги:                      Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27