Т.А. Өмүркановдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мар. 2018 г., 0:28 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мар. 2018 г., 0:31 ]

2018-жылдын 11-майында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Өмүрканов Туратбек Асанбековичтин «Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы араб тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн лексика-семантикалык табияты»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология    илимдеринин доктору, доцент А.Дунканаев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Д.Кенжебаев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Шаршембаев 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.