Г.К.Рысбаеванын «Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы» (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча) диссертациясын коргоо жөнүндө жарыя

Отправлено 16 мая 2017 г., 3:38 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 16 мая 2017 г., 3:39 ]
2017-жылдын 12-майында саат 10.00дө Бишкек ш. Тынчтык проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 диссертациялык кеңештин жыйынында Рысбаева Гулдархан Кали кызынын «Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы» (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча) деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болду.
Илимий  кеңешчиси: филология илимдеринин доктору, профессор Маразыков Турусбек Сейдакматович 

Расмий оппоненттер:
  • филология илимдеринин доктору, профессор Эгембердиев Раимжан
  • филология илимдеринин доктору Досжан Райхан Абдуғалиқызы 
  • филология илимдеринин доктору Атакулова Мерим Абдыкеримовна 
Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түркология бѳлүмү. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 33