И.С. Сагынбековдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мар. 2018 г., 0:33 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мар. 2018 г., 0:34 ]

2018-жылдын 11-майында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Сагынбеков Иманак Сарыгуловичтин «Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинин статистикасы жана стилистикасы»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология    илимдеринин доктору, профессор Б.Усубалиев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент А.Дунканаев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент Ч.Хидирова 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.