Сыдыкова Толгонай Көчкөнбаевнанын «Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили» деген темада филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 11 окт. 2017 г., 21:55 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 11 окт. 2017 г., 21:56 ]

2017-жылдын 27-октябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Сыдыкова Толгонай Көчкөнбаевнанын «Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  кеңешчи:      КР УИАнын мүчө-корреспонденти, филология илимдеринин доктору, профессор Т.К.Ахматов 
                                   филология илимдеринин доктору, профессор К.Т.Токтоналиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин доктору С.С.Жумалиев 
                                   филология илимдеринин доктору М.А.Атакулова
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик  университетинин кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги:                       Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот.