Книги из «Акиэ-бунко» (Библиотеки Акиэ), подаренные госпожой Акиэ Абэ, супругой Премьер-министра Японии, студентам БГУ

Отправлено 24 февр. 2016 г., 05:35 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 24 февр. 2016 г., 05:35 ]
24 февраля 2016 года  БГУ посетил ЧПП Японии в КР госп. Такаюки Коикэ. Очередной визит посла Такаюки Коикэ в университет был связан с выполняем им приятной миссии - передачей книг  под названием  «Библиотека Акиэ» от госпожи Акиэ Абэ, супруги Премьер-министра Японии госп.  Синдзо Абэ, студентам БГУ.

На церемонии, организованной по данному случаю, библиотеке ФВМО были переданы 117 экземпляров ценных книг и учебных пособий по японскому языку, истории и культуре Японии на сумму 2000 $США. В знак искренней признательности за преподнесенный  студентам университета ценный дар первый проектор-проректор по учебной работе БГУ Козуев Д.И., вручил Послу Японии Благодарственное письмо, адресованное госпоже Акиэ Абэ, супруге Премьер-министра Японии.

В рамках данного мероприятия ЧПП Японии в КР госп. Такаюки Коикэ, и в качестве Почетного профессора БГУ,  выступил перед ППС и студентами университета с краткой лекцией и дал исчерпывающие ответы  на вопросы участников встречи.
                                                                                              
Пресс-служба БГУ

2016年2月24日

安倍 昭恵 様

謹啓
 この度は日本語図書を多数後寄贈くださいまして、厚く御礼申し上げます。ビシケク人文大学を代表し心より感謝申し上げます。
 キルギス共和国における日本語教育開始より二十数年、本学はキルギス共和国と日本の交流発展に寄与すべく人材育成に努めてまいりました。日本国文部科学省プログラム、協定校との交換留学協定による日本留学及び国際交流基金プログラムによる研修の機会を得た述べ70名を超える学生教員が日本の知見を学び、母国は無論のこと日本をはじめとする世界でその経験を生かした貢献を果たしております。日本国からも、ボランティア教員派遣や書籍の寄贈研修機会の提供、昨年2015年の日本国政府草の根文化無償プログラム助成による本学東洋国際関係学部教室改修工事など、大きな支援をいただいてまいりました。
 ご支援くださった日本国と日本国民の皆様のご期待にお応えし両国の学術交流発展に寄与するためにも、人材育成と研究活動に一層力を注いでまいります。今後は 、日本からも多くの学生、研究者の皆様をお迎えできるものと強く期待しております。
 私どもの感謝の気持ちが安倍昭恵様を通じて日本国民の皆様にお伝えできるならばこの上ない光栄と存じます。今後とも、本学学生教員を含め日本を学び日本の皆様とともに世界に貢献したいと望んでいるキルギス共和国のすべての若者に対しご支援賜りますようお願い申し上げます。
謹白

ビシケク人文大学
学 長    MUSAEV Abdylda

ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ

Урматтуу Aкиэ Абэ айым!

Сиз белек катары тартуулган китептериңизди чоң кубаныч менен кабыл алдык. Ушуга байланыштуу, Сизге Бишкек гуманитрадык университетинин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиз. 
       
Жапония менен Кыргызстандын ортосундагы карым-катнаш мамилелери түзүлгөн мезгилден тартып, эки өлкөнүн билим жана маданият  жааттарындагы байланыштарын кеңейтүүгө ири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Биздин университеттин студенттеринин  Жапон өлкөсүнө байланышкан аркыл иш-чараларга, жыл сайын өтүүчү «Жапон тили жана жапон маданияты» деп аталган программага жигердүү катышып, алардын эң мыктыларынын Күн Чыгыш өлкөсүнүн ири университеттеринде билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушканын чоң ыраазычылык менен баса белгилеп кетким келет. Азыркы күнгө чейин окуу жайыбыздын 70 ден ашуун студенти Жапон университеттеринен билим алып келишти.
       
Мындан сырткары, 2015-жылы Жапон өкмөтүнүн «Маданият чөйрөсүндөгү өсүмдүктүн тамыры» долбоорунун алкагында Бишкек гуманитардык университетине гранттык негизде бөлүнүп берилген ири өлчөмдөгү акча каражаты мекемебиздин окуу аудиторияларын капиталдык ремонттон өткөрүүгө сарпталып, жапон таануучу адистерди даярдоонун материалдык шарттарын жакшыртууну камсыздады. 

Биз эки өлкөнүн ортосундагы жылуу мамилелердин мындан ары өркүндөшүнө жана жапон студенттеринин билим алуу үчүн Кыргызстанга келүүсүнө  чоң үмүт  артабыз.

Урматтуу Aкие Aбэ айым! 

Сиз белек кылган китептер жаштарга билим жана тарбия берүүдө орчундуу мааниге ээ болоору талашсыз. Ошондуктан, Бишкек гуманитардык университетинин жалпы окутуучу-профессорлор жамаатынын, студенттеринин жана жеке өзүмдүн атымдан Сизге дагы бир жолу терең ыраазчылыгымды  билдирип кетем.

         Терең сыйлоомду билдирүү менен,

Бишкек гуманитардык университетинин 
ректору, профессор                                                                       А. И.  Мусаев

Бишкек шаары, 2016- жыл, 24 -февраль.