Реклама и связь с общественностью

530700 “Жарнама жана коомчулук менен байланыш” (бакалавр)
Окуунун стандарттык мезгили - 4 жыл

Бүтүрүүчүлөрдүн иш чөйрөсү - жарнама жана коомдук байланыштар боюнча адистер жарнамалык маалымат каражаттарынын мамлекеттик, жеке, эл аралык жана бизнес структураларында, рекламалык  агенттиктерде, PR агенттиктерде, пресс-кызматтарда PR менеджер, SMM менеджер, Интернет долбоорлордо, санарип стратег, трансмедиа продукциясынын архитектору, контент-маркетолог, копирайтер, медиа сатып алуучу, медиа пландоочу, менеджер, контент- менеджер, бренд-менеджер, жарнама менеджер, пресс-катчы катары  иштешет.

530700 Реклама и связи с общественностью (бакалавр)
Нормативный срок обучения 4 года

Сфера деятельности после окончания обучения – специалисты по рекламе и связям с общественностью работают в государственных, частных, международных средствах массовой информации и бизнес структурах,  рекламных, ПР – агентствах, пресс-службах, ПР-менеджерами, GR-менеджерами, SMM-менеджерами, рекламными агентами, руководителями интернет-проектов, digital-стратегами, архитекторами трансмедийных продуктов, контент-маркетологами, копирайтерами, медиабайерами, медиапланерами, менеджерами, контент-менеджерами, бренд-менеджерами, менеджерами по рекламе, пресс-секретарями.