Журналистика

530600 “Журналистика” (бакалавр)
Окуунун стандарттык мезгили - 4 жыл
Бүтүрүүчүлөрдүн иш чөйрөсү: журналисттер мамлекеттик, жеке, эл аралык телерадиокомпанияларда, маалымат агенттиктеринде, мезгилдүү басылмаларда (гезиттер, журналдар), интернет-басылмаларда, басма сөз кызматтарында, басмаканаларда, медиа-холдингтерде жана бизнес структураларда алып баруучу, диктор, журналист, корреспондент, кабарчы, эл аралык журналист, спорт комментатору, продюсер, редактор, маалыматтык журналист, режиссер, оператор, фотожурналист, дизайнер, пресс-катчы, алып баруучу, копирайтер ар кандай байланыш каналдары боюнча блоггер жана контент менеджер катары (сайттар, социалдык тармактар, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники, youtube, онлайн-журналдар) иштешет.

530600 «Журналистика» (бакалавр)
Нормативный срок обучения 4 года
Сфера деятельности после окончания обучения – журналисты  работают в государственных, частных, международных теле-и радио компаниях, информационных агентствах, редакциях периодических изданий (газеты, журналы), интернет – СМИ, пресс-службах, издательских домах, медиахолдингах и бизнес структурах в качестве ведущего, диктора, журналиста, корреспондента, репортера, журналиста-международника, спортивного комментатора, продюсера, редактора, дата-журналиста, звукорежиссера, оператора, фотокорреспондента, бильд-редактора, дизайнера, пресс-секретаря, спичрайтера, копирайтера, блогера и   контент-менеджером на разных  каналах  коммуникации (сайты, социальные сети, Instagram, Facebook, Twitter Одноклассники, youtube, интернет-журналы).