Государственное и муниципальное управление

Выпускники могут успешно работать на позициях среднего и старшего персонала:
 • в органах государственного управления КР;
 • в органах местного самоуправления;
 • в государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях;
 • в бизнес структурах;
 • в общественных организациях;
 • в международных организациях;
 • в научно-исследовательских  и образовательных организациях и учреждениях.

Бүтүрүүчүлөр төмөнкүдөй  мекемелерде жана уюмдарда орто жана жогорку даражадагы кызматтарда ийгиликтүү иштей алышат:
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарында;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында;
 • мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, ишканаларда;
 • бизнес түзүмдөрүндө;
 • коомдук уюмдарда;
 • эл аралык уюмдарда;
 • билим берүү мекемелеринде;
 • илимий-изилдөө борборлорунда.