Жумагул кызы Айнуранын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 25 окт. 2018 г., 22:47 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 25 окт. 2018 г., 22:49 ]
2018-жылдын 31-октябрында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Жумагул кызы Айнуранын «Кыргыз макалдарындагы көп маанилүү сөздөр»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор Б.Усубалиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент С.С.Жумалиев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент З.А.Ажыбаева

Жетектөөчү мекеме:  Ош мамлекеттик университетинин  кыргыз тили илими кафедрасы. 
Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. 
Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.