Касымбекова Алмаш Нысанбековнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 19 февр. 2019 г., 21:20 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 19 февр. 2019 г., 21:21 ]
2019-жылдын 28-февралында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Касымбекова Алмаш Нысанбековнанын «Казак тилинин медициналык терминологиясындагы грек-латын элементтери» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Б.Ж.Усмамбетов
                                   филология илимдеринин доктору, профессор А.Ж.Жунусбеков  
Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы. Дареги: 723500, Ош шаары,  Ленин көчөсү, 331. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. 
Дареги: 720044, Ч.Айтматов проспектиси, 27.