Садыкова Сымбат Зарылкановнанын докторлук диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 6 дек. 2018 г., 00:08 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 6 дек. 2018 г., 00:09 ]
2018-жылдын 28-декабрында саат 11.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Садыкова Сымбат Зарылкановнанын «XIX-XX кылым башында немис тилдүү түркологдордун эмгектеринде кыргыз тилинин маселелеринин каралышы»   деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  кеңешчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев 
Расмий оппоненттер:   филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин доктору, доцент Ч.С.Тулеева 
                                   филология илимдеринин доктору, доцент К.Жаманкулова
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги: Каракол шаары, Ж.Абдырахманов көчөсү, 103
Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот.
Дареги: 720044, Ч.Айтматов проспектиси, 27.