Cалиева Айсада Зарылбековнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 17 янв. 2019 г., 01:47 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 17 янв. 2019 г., 01:47 ]
2019-жылдын 31-январында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Cалиева Айсада Зарылбековнанын «Жапар Шүкүров – алгачкы лексиколог, лексикограф»     деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  кеңешчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор Б.Ш.Усубалиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор И.Абдувалиев
                                  филология илимдеринин кандидаты, доцент А.А.Абдыкалыкова 
Жетектөөчү мекеме:  Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы. Дареги: 723500, Ош шаары, Ленин көчөсү, 331.
Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720044, Ч.Айтматов проспектиси, 27.