Новости БГУ


Мероприятия, посвященные 100-летию памяти общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Акназарова К.А.

Отправлено 1 нояб. 2022 г., 20:56 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 нояб. 2022 г., 20:57 ]

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетинде өткөрүлгөн «Социалисттик эмгектин баатыры, коомдук ишмер Корчубек Акназаровдун  100 жылдык мааракесине» арналган иш чаралар.
Кыргыз филологиясы факультетинде «Эмгек эрезеге жеткирет» деген темада студенттер арасында эссе жазуу сынагы болуп өттү. Сынакка факультетте окуган 1-5-курсттун студентери катышып, коомдук ишмер К. Акназаровдун талыкпаган эмгеги жана анын басып өткөн жолу тууралуу чакан эсселерди жазып тапшырышты. Кыргыз тили жана кыргыз адабияты кафедрасынын окутуучулары Т.Үмөталиева, Г.Садыралиева жана Р. Умарова калыстар тобу катары студенттердин эмгектерин баалап беришти. 
Сентябрь-октябрь айларында «Ак эмгеги менен өрөөндү өзгөрткөн  мыкты инсан» деген теманын алкагында коомдук ишмер К.Акназаровдун элине кылган кызматы жөнүндө студенттерге кенен маалымат берүү максатында факультеттеги ар бир группага кураторлор куратолук саат өтүштү. 
28.10.2022-жылы «К.Акназаров белгилүү коомдук жана саясий ишмер» деген темада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго факультеттин студенттери жана окутуучулар Ж.Мусаева, Р.Умарова, П.Эстебесова, Жолдошбек кызы М,  А. Усубалиева ж.б. окутуучулар  катышты. 
Тегерек столдо:
Коомдук ишмердин өмүрү жана эли үчүн кылган ак эмгеги тууралуу студенттер тарабынан баяндамалар окулду: 
2-курс Муратбек кызы Айкерим «К.Акназаров белгилүү коомдук жана саясий ишмер», 1-курс Алтынбек кызы Айназик «Эмгек эрезеге жеткирет». 
Студенттер арасында коомдук ишмер К.Акназаровдун өмүр жолу тууралуу интеллектуалдык оюн өткөрүлдү. 
Ыр жазган студенттер К.Акназаровго ыр чыгарып, көркөм окуп беришти. 
Эссе жазуу сынагынын жыйынтыгы чыгарылып,  2-курстун студенти Кыял Мамаюсупованын жазган эссеси «эң мыкты» деп бааланып, факультеттин грамотасы тапшырылды жана айрым студенттер белектер менен сыйланды.   

“Социология жана саясий-укук дисциплиналары” кафедрасынын Корчубек  Акназаровдун 100 жылдыгына арналган 2022-жылдын 11-октябрында өткөрүлгөн  иш-чара тууралуу билдирме отчету

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Социалдык-психологиялык факультетинин студенттеринин арасында   Корчубек  Акназаровдун 100 жылдыгына арналган «Кыргызстандагы органикалык продукцияларды өндүрүлүш деңгээлине карата баа берүү» аталышындагы ачык лекция өткөзүлдү. Иш-чаранын модератору катары  “Социология жана саясий-укук дисциплиналары” кафедрасынын  башчысы социология илиминин кандидаты, доцент Сыргабаев Самарбек Бердибекович баштап, адегенде сөз кезегин саясий илимдеринин кандидаты доцент Сейитбаев Бактыбек Тураровичке берди.  
Доцент Сейитбаев мамлекеттик жана коомдук ишмер Корчубек Акназаровдун биографиясы менен   мамлекетибиздин өнүгүүсүнө кошкон чарбалык ишмердүүлүгү жана саясий лидерлик сапаттары тууралуу, атайын даярдалган видеослайд аркылуу студерге жеткиликтүү маалымат берди. 
Андан кийин сөз кезеги негизги лектор -  социология илиминин доктору, профессор Омуралиев Нурбек Ашимкановичке берилип. 
Ал «Кыргызстандагы органикалык продукцияларды өндүрүлүш деңгээлине карата баа берүү» аталышындагы эмпирикалык материалдардын негизинде даярдалган лекциясы менен студенттердин алдында кызыктуу учурдагы айыл-чарбасынын өнүгүүсүндөгү “жашыл экономика” жана “экологиялык коопсуздук” боюнча жеткиликтүү менен материалдар маалымат берди. 
Лекция ачык түрдө өткөрүлүп, студенттердин суроо-жооптору менен коштолуп турду. Өткөрүлгөн иш-чара өзүнүн максатына жетти.

Кыргыз-кытай факультети
«Дүйнөлүк экономика жана региондорду изилдөөлөр» кафедрасы  «ϴмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин» темада Социалистик эмгектин
баатыры Корчубек Акназаровдун 100 жылдык мааракесине арналган куратордук саат
Катышуучулар: ММ-21 группасынын студенттери Куратор: Мусаев Ы.И.
Куратор сааттын форматы: лекция, интерактивдүү диалог
Корчубек Акназаровдун 100 жылдык мааракесине арналган кураторлук саатты өткөрүү үчүн, ал адамдын кайда, ким болуп, кандай жетишкендиктер менен камсыз болгондугун жана жеке эмгек биографиясы боюнча даты маалымат чогултулган.
Корчубек Акназаровдун мамлекетибизге, улуттук экономикага кандай салым киргизгени, гуманизм, этика жана эмгекке болгон мамиле жөнүндө студенттер менен интерактивдик ар түрдүү жана эн маанилүү баян, алма-сабак форматында куратордук саат өтүлдү.
Ушул куратордук сааттын ичниде, лектор иш-чаранын максатын жана ага тийиштүү ар кандай маселелерди талдап, аягына чейин жыйынтыктап чыгарды.
Иш-чаранын жүрүшүндө жаш муундарды тарбиялоого, биздин коомду гумандуу шартка үгүттөөгө атайын чакырыктар айтылды. Мындан ары да ушундай үгүт-тарбия иштерин жүргүзүүгө студенттер дагы бел байлашты.

Усоналиева Д.А., представила презентацию о жизни и деятельности Корчубека Акназарова:
«Корчубек Акназаров — советский и кыргызский коммунистический деятель, организатор сельскохозяйственного производства, первый секретарь Ак-Талинского и Кочкорского районных комитетов Компартии Киргизии, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета Киргизии. Член ЦК Компартии Киргизии.
Корчубек Акназаров родился 1 августа 1922 года в селе Кызыл-Джар (ныне-Таласского района Таласской области). Он работал в учреждениях народного образования.
Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Окончив республиканскую партийную школу, работал вторым, а затем первым секретарем Чаткальского райкома КП(б) Киргизии, председателем исполкома Ала-Букинского районного Совета, вторым секретарем Октябрьского, Базар-Курганского райкома Компартии Киргизии.
В 1961-1971 годах работал первым секретарем Ак-Талинского райкома Компартии Киргизии (до декабря 1962 года и с декабря 1970 года район был в составе Нарынской области, в 1962-1970 годах - в прямом республиканском подчинении).
Под его руководством по результатам семилетнего плана (1959-1965гг.) Ак-Талинский район занял передовые позиции по сельскохозяйственному производству в республике.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Акназарову Корчубеку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1971-1973 годах - первый секретарь Джумгальского, а с 1973 года - Кочкоркого райкома Компартии Киргизии в Нарынской области Киргизской ССР.
До выхода на пенсию работал в Кочкорском районе Нарынской области.
В 2000-х годах участвовал в общественной жизни Кыргызстана. Был членом партии «Бир бол». Умер 1 февраля 2019 года. 
Если бы он дожил до сегодняшнего дня, то мы поздравляли бы Корчубека-агая с круглой датой – 100-летием со дня его рождения. К сожалению, в возрасте 96 лет агай покинул наш мир, но память о нем хранится в наших сердцах. Весь народ помнит его вклад в развитие нашей республики. Его именем названа средняя школа в селе Чолпон Кочкорского района. В селе Баетово Ак-Талинского района установлен бюст Корчубека Акназарова».
После выступления студенты поблагодарили за интересные факты о жизни и деятельности этого великого человека.  По результатам проведеного мероприятия было принято решение ежегодно на факультете проводить различные мероприятия в честь памяти Корчубека Акназарова.

30 сентября 2022 года на факультете Европейских цивилизаций проведены для студентов 1 курса кураторские часы на тему: «Вклад К. Акназарова в развитие страны», посвященный 100 - летию памяти общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Акназарова К.А.
Цель мероприятия - содействие развитию культуры и распространение информации о выдающихся личностях общества, а также развитие и популяризация вклада в развитие общества. В рамках данного мероприятия прошли конкурсы, викторины по биографии К. Акназарова.
За 30-летний период особенно проявились подлинное творчество, умение работать с людьми, организаторские качества, побуждающие людей к совместной работе и мужественному труду. Под руководством К.Акназарова были достигнуты большие успехи в животноводстве и сельском хозяйстве. Произошли резкие изменения и подъем в экономике, социальной и культурной жизни регионов.
Имя К. Акназарова вошло в историю Кыргызстана, как внесшего весомый вклад в становление нашего государства, социально-экономический рост и развитие. Его образцовая жизнь, поступки, высокий человеческий интеллект, неутомимое трудолюбие и скромность будут примером и уроком для всех нас.

10 октября 2022 года на факультете русской филологии в группах РФ 22-1, ФО 22-3, ЛПЯ 22-5 1- курса проведен открытый кураторский час "Жизненный путь Корчубека Акназарова останется примером для будущих поколений", посвященный 100-летию Корчубека Акназарова.
Оформление аудитории: стенгазеты, слайды, лозунги.
Цель кураторского часа:
  • познакомить студентов с биографией К.Акназарова;
  • пробудить любовь к родине и желание служить народу;
  • развивать мыслительную деятельность студентов и умение вести беседу.
Кураторский час посетили декан факультета русской филологии Ниязалиева Рахат Анарбековна, заместитель декана по учебной работе Мусаева Чынара Жусуповна и координатор по магистратуре Бекбосунова Наргиза Бекбосуновна.
Заместитель декана по воспитательной работе Кожошев Нураалы Кожошевич, открывая кураторский час, ознакомил студентов с биографией Корчубека Акназарова.
Студенты каждой группы выступили с презентациями о жизни и деятельности этого выдающегося человека. Участники задавали вопросы друг другу и обсудили вопросы, касающиеся данной темы.
В завершении мероприятия декан факультета русской филологии Ниязалиева Рахат Анарбековна в своей речи отметила, что жизнь этого легендарного человека служит примером настоящего созидания и любви к родине.
Светлый образ Корчубека Акназарова — блестящего руководителя и организатора, всю жизнь посвятившего служению своему народу, навсегда останется в нашей памяти!

БГУ им. К.Карасаева и Высшая школа предпринимательского образования Японии подписали Соглашение об академическом обмене

Отправлено 1 июл. 2022 г., 03:09 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 июл. 2022 г., 03:09 ]

28 июня 2022 года в Бишкекском государственном университете им. К.Карасаева состоялась церемония онлайн-подписания Соглашения об академическом обмене между Бишкекским государственным университетом имени К.Карасаева и Высшей школой предпринимательского образования Японии.

В своей приветственной речи ректор БГУ, профессор А.Мусаев отметил значимость сотрудничества университета с ведущими вузами мира. В течение нескольких лет БГУ сотрудничает с университетами стран Запада и Востока, в том числе Японией: Университет Цукуба, Осакский педагогический институт, Педагогический университет Хоккайдо, Университет Кокушикан, Университет Сока и др. За последние 25 лет в БГУ подготовлены и выпущены свыше 600 японоведов, которые  работают в Кыргызстане, Японии и других странах мира.

Ректор отметил что, подписанное Бишкекским государственным университетом имени К.Карасаева и Высшей школой предпринимательского образования будут способствовать укреплению дружеских отношений между Кыргызстаном и Японией, основными целями которого является совместная подготовка высококвалифицированных кадров, которые могут внести свой вклад в свои местные сообщества, а также в международное сообщество. Сотрудничество с бизнес-школой как Высшая школа предпринимательского образования станет новым трендом в области образования подготовки кадров по программам MBA, которые в настоящее время востребованы на мировом рынке труда.

В приветственной речи президент Высшей школы предпринимательского образования (GIES), профессор Масайоши Соутоме отметил, что Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева является одним из ведущих вузов Кыргызстана, ввиду этого для них большая честь сотрудничать и дальше продвигать совместные программы в области подготовки ведущих специалистов и молодого поколения. В свою очередь он поблагодарил руководство вуза за постоянную поддержку инициатив в области образования и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Содиректор Кыргызско-Японского центра человеческого развития Атсуму Иваи в своей речи отметил, что все больше японских вузов проявляют большое желание сотрудничать с БГУ, а также в последнее время возрастает желание японских студентов обучаться данном вузе, в том числе русскому языку. Со своей стороны также выразил желание выступать в качестве моста между вузами Кыргызстана и Японии.

В рамках встречи были определены возможности и перспективы сотрудничества между сторонами. Стороны выразили желание взаимодействовать по различным направлениям образовательной и научной деятельности, включая обмен студентами, научными сотрудниками, профессорами, преподавателями, разработку и реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, совместную публикацию результатов научно-исследовательской деятельности, обмен научными материалами и информацией, а также участие на занятиях, семинарах, тренингах, конференциях и симпозиумах, организуемых любой из сторон. С нового учебного года японская сторона готова принять 1 кандидата, соответствующего требованиями обучаться на магистерской программе, на бесплатной основе.

По завершение онлайн-встречи было подписано Соглашение об академическом обмене между Бишкекским государственным университетом имени К. Карасаева и Высшей школой предпринимательского образования с целью развития эффективного взаимовыгодного сотрудничества по указанным направлениям и формирования основы для всех предусмотренных совместных мероприятий сторон.

Стороны выразили желание продвигать как обмен преподавателями и студентами вузов, так и обмен научной и академической информацией.

В церемонии подписания с японской стороны приняли участие: профессор Масаещи Соутоме – ректор Высшей школы предпринимательства, Эйко Томияма – проректор Высшей школы предпринимательства, Ясущи Ичимори – ответственный за центральноазиатский регион Высшей школы предпринимательства, Синжи Фуруя – начальник отдела по продвижению проектов (бизнеса).

Для справки: Высшая школа предпринимательского образования (GIES, Япония) принадлежит к группе NSG (Научная исследовательская группа, является одним из крупнейших учебных заведений Японии, в состав, которого входят 4 университета, 32 профессиональные школы, 2 средние школы, несколько подготовительных школ.

Высшая школа предпринимательского образования предлагает программы MBA подготовки ведущих топ-менеджеров, и является ведущей бизнес-школой Японии.

Подписан Меморандум о создании Ассоциации университетов КР и РФ

Отправлено 1 июл. 2022 г., 03:02 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 июл. 2022 г., 03:02 ]

8 июня 2022 года в городе Екатеринбурге на базе крупнейшего вуза России — Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина состоялся Второй форум ректоров вузов Кыргызской Республики и Российской Федерации.

В рамках форума председатель Ассоциации вузов Кыргызстана А.И.Мусаев и президент Российского Союза ректоров В.А.Садовничий подписали Меморандум о создании Ассоциации университетов Кыргызской Республики и Российской Федерации, деятельность которой будет направлена на дальнейшие развитие образовательного, научного и гуманитарного сотрудничества вузов двух стран.

Участники форума выразили уверенность в том, что Ассоциация вузов Кыргызстана и России станет эффективной коммуникативной площадкой для укрепления сотрудничества в области образования и науки между университетами двух стран, модератором межвузовских проектов по обмену студентами и преподавателями, совместным научным исследованиям.

«Сближение систем высшего образования, формирование единого гуманитарного пространства — это ключевые треки интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Надеемся на активное участие российских партнеров в важнейших инициативах кыргызского университетского сообщества», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Кыргызстана Расул Абазбек уулу.

В свою очередь заместитель министра высшего образования и науки России Н.А.Бочарова отметила, что «Ассоциация станет координирующим органом, определяющим приоритеты и механизмы сотрудничества вузов, и будет выступать мостом между органами власти и университетами».

Форум проходил в рамках IX Российско-Кыргызской межрегиональной конференции, где приняли участие главы более 30 кыргызских и 60 российских вузов, а также руководители и представители профильных ведомств и бизнес-сообществ.

Модераторами форума выступили профессор А.И.Мусаев и академик В.А.Садовничий.

На открытии форума перед участниками выступили: первый заместитель министра иностранных дел КР Н.С.Ниязалиев, заместитель министра образования и науки КР Расул Абазбек уулу, заместитель министра науки и высшего образования РФ Н.А.Бочарова, начальник Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами И.В.Маслов, заместитель губернатора Свердловской области П.В.Креков.

С докладами выступили: В.А.Садовничий — ректор МГУ им. М.В.Ломоносова, А.И.Мусаев — ректор БГУ им. К.Карасаева, В.А.Кокшаров — ректор Уральского федерального университета, Р.З.Нургазиев — ректор Кыргызского национального аграрного университета.

Участники единодушно отметили важность проводимого форума как уникальной площадки для укрепления взаимодействия в области образования и науки между университетами двух стран и выразили уверенность в том, что форум создаст мощную базу для экономического, политического и социокультурного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

В ходе пленарного заседания модераторы озвучили ряд предложений по развитию взаимодействия вузов России и Кыргызстана.

Так, ректор МГУ, академик В.А.Садовничий в своем выступлении подчеркнул «необходимость внимательно отслеживать глобальные тенденции развития университетского сообщества, международной образовательной среды, что позволяет правильно оценивать и сохранять качество национального образования».

Ректор БГУ, профессор А.И.Мусаев отметил, что Первый форум ректоров Кыргызстана и России, проведенный в Бишкеке в 2019 году, стал одним из самых масштабных и продуктивных в истории сотрудничества высших школ двух стран.

«С момента проведения Первого форума кыргызскими и российскими вузами проделана большая работа по развитию и укреплению сотрудничества. Уверен, что Второй форум ректоров Кыргызстана и России, безусловно, придаст новый импульс межвузовскому сотрудничеству наших стран, поиску совместных решений для повышения конкурентоспособности вузов», - сказал он.

Председатель Совета ректоров Свердловской области, ректор Уральского федерального университета В.А.Кокшаров и заместитель председателя Ассоциации высших учебных заведений КР, ректор Кыргызского национального аграрного университета им. К.Скрябина Р.З.Нургазиев выразили уверенность в том, что темы, которые обсудит ректорское сообщество, помогут сближению двух стран в культурной, научной и образовательной сферах и форум объединит лучшие наработки и практический опыт, укрепит дальнейшее межвузовское партнерство.

Пленарное заседание завершилось подписанием Меморандума о создании Ассоциации университетов Кыргызстана и России, а также 40 соглашений о межвузовском сотрудничестве.

Затем работы форума продолжилась в панельных сессиях. В первой сессии ректоры обсудили подготовку конкурентоспособных кадров, во второй — развитие стратегического межвузовского партнерства, а научное сотрудничество Кыргызстана и России — в третьей.

По итогам форума была принята Резолюция, в которой участники отметили о дальнейшем расширении межвузовских проектов в области академической мобильности студентов и преподавателей, разработки и реализации совместных образовательных программ высшего образования, дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки кадров, проведения форумов молодежи, летних и зимних школ и других мероприятий.

Визит вежливости ЧПП Республики Корея в КР в БГУ им. К. Карасаева

Отправлено 18 февр. 2022 г., 04:38 пользователем [email protected]   [ обновлено 1 июл. 2022 г., 02:44, автор: Evgeny Dronov ]

4 августа 2021 г. ЧПП Республики Корея в Кыргызской Республике господин Ли Вонджэ нанес визит вежливости в БГУ им. К. Карасаева. В ходе его ознакомительного визита состоялась первая встреча Ректора БГУ проф. Мусаева А.И посла Республики Корея. Затем, посол посетил корейское отделение Факультета востоковедения и международных отношений БГУ, где познакомился с ППС кафедры корейской филологии и представителями студентов, а также осмотрел учебную и материально-техническую базу отделения.

Исмаилова А.Ж., выпускница БГУ им. К.Карасаева назначена ЧПП КР в Республике Корея

Отправлено 18 февр. 2022 г., 04:32 пользователем [email protected]


Ректорат БГУ им. К Карасаева, деканат ППС и студенты Факультета востоковедения и международных отношениий искреннно поздравляют Исмаилову Аиду Жекшенбаевну, выпускницы ФВМО, экс-депутата ЖК КР, экс-вице-премьер-министра КР с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Корея и желают ей крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Международный научно-теоретический семинар «Глобализация и духовная устойчивость общества»

Отправлено 27 янв. 2022 г., 10:38 пользователем [email protected]

4 января 2022 года прошел международный научно-теоретический семинар на тему: «Глобализация и духовная устойчивость общества», посвященный памяти доктора философских наук, профессора Кулназарова Арстана Карамырзаевича. Семинар проходил в онлайн-формате.

Организаторами данного мероприятия выступили - Костанайский филиал «Челябинского государственного университета» (Казахстан), Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева (Бишкек, Кыргызстан), отделение российской и евразийской интеграции ВШМОП ОшГУ, Южное философское общество Кыргызстана (Ош, Кыргызстан).

Модератором в научно-теоретическом семинаре с БГУ им. К. Карасаева выступила Ботоканова Г.Т., д.ф.н., проф., зав.каф. философии Кыргызско-китайского факультета.

С приветственным словом к участникам конференции выступили: Гусева Н.В., председатель Восточного отделения Казахстанского философского конгресса, руководитель Международного центра методологических исследований и инновационных программ, д. философских наук, профессор (Усть-Каменогорск, Казахстан), Козубаев О.К., зав. отд. онтологии и теории познания Института философии, права и социально-политических исследований им. А. Алтмышбаева НАН КР, к. философских наук, профессор (Бишкек, Кыргызстан), Акматова Д.А., зав. отделением российской и евразийской интеграции ВШМОП ОшГУ, к. филос. наук, доцент (Ош, Кыргызстан).

         Международный научно-теоретический семинар выступил как площадка для обсуждения таких важных проблем современного общества как формирование ценностных ориентаций студентов в учреждениях высшего образования, духовная культура и религиозная грамотность современной молодежи в эпоху глобализации, духовно-нравственная компетентность межконфессионального общества, а также отметили важную роль традиционного знания в сохранении духовности общества.

С Кыргызско-китайского факультета БГУ приняли участие: Ботоканова Г. Т., д.филос.н., профессор на тему: «Традиционные знания как фактор сохранения духовности общества»; Усенова Н.Э., канд.культурологии, доцент «Формирование коммеморативной культуры в процессе образования современной молодёжи»; Секиева Н.А., ст.преп. "Проблемы духовности в условиях глобализации", а также Алыбаев А.Ш., преподаватель с докладом “Общество потребления и духовность”.


БГУ подписал Соглашение о сотрудничестве с Университетом Карабюк в Турции

Отправлено 7 июл. 2021 г., 21:29 пользователем [email protected]

Не удалось найти URL спецификации гаджета

       2 июля  2021г. ректор БГУ, профессор  Мусаев А.И. встретился с ректором Университета Карабюк в Турции Рефик Полатом и другими официальными лицами.
     На встрече стороны отметили важность активизации отношений между Кыргызстаном и Турцией в сфере образования, в первую очередь в области подготовки профессиональных кадров. На обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся возможности обучения студентов двух стран по совместным программам с выдачей двойных дипломов — кыргызского и турецкого вузов, а также организации программ языковых стажировок для кыргызских и турецких специалистов.
      На встрече состоялась церемония подписания Соглашения о взаимопонимании между БГУ и Университетом Карабюк, предусматривающий академические обмены, проведение совместных образовательных программ, научно-исследовательских проектов и мероприятий, обмен информацией и учебными материалами, признание и эквивалентность дипломов. В рамках расширения сотрудничества предполагается обмен учеными, участие в семинарах и/или днях конференций и др.
      Как отметили в БГУ, визит ректора Университета Карабюк, входящего в топ лучших вузов Турции, безусловно, активизирует межвузовские обмены и сотрудничество. Сегодня БГУ имеет плодотворные научно-образовательные связи с 140 вузами мира, в том числе и с более 10 ведущими университетами Турции. В БГУ обучаются турецкие граждане в магистратуре, аспирантуре, докторантуре.

      «Между БГУ и вузами Турции сложились многолетние доверительные партнерские отношения. У нас имеется богатый опыт взаимодействия. Уверен, что сегодняшний визит ректора Университета Карабюк Рефик Полата будет способствовать дальнейшему укреплению наших связей, последовательному развитию разнообразных взаимовыгодных форм сотрудничества. Мы заинтересованы в сотрудничестве и в получении реального результата в краткосрочной перспективе, особенно от реализации совместных научно-исследовательских программ», - сказал А. И.Мусаев.

Доцент БГУ Воробьева Г.Н. награждена Почетной грамотой МИД Японии

Отправлено 1 июл. 2021 г., 00:34 пользователем [email protected]

Не удалось найти URL спецификации гаджета
Воробьева Галина Никифоровна, доцент кафедры японской филологии ФВМО БГУ, за многолетний труд и усилия, направленных на становление и развитие японоведения в Кыргызстане награждена Почетной грамотой МИД Японии.Церемония награждения состоялась в Посольстве Японии в КР с участием ЧПП Японии Маэда Сигэки, статс-секретаря МОиН КР Шадыканова К. Т.,  Ректора  БГУ Мусаева А.И. и др. Воробьева Г.Н. в 2014 г. защитила в Государственном институте политических исследований Японии диссертацию и удостоилась научной степени Phd по специальности «Исследования в области преподавания японского языка.Ей опубликованы десятки монографий, методических пособий и учебников по японскому языку на русском и японском языках. Она является автором свыше 50-ти научных статей, опубликованных в научных журналах и сборниках материалов симпозиумов и конференций, проведенных в Японии, России, Республике Корея, США, Австрии, Китае, Германии, Словении, Турции, Болгарии, Вьетнаме, Казахстане и Кыргызстане, где она выступала с научными докладами. Мы очень горды тем, что Галина Никифоровна до ухода в заслуженный отдых, занимала должность доцента кафедры японской филологии ФВМО БГУ и щедро делилась глубокими знаниями со студентами ФВМО, значительно подняв уровень и качество их знаний. Ныне, доцент Воробьева Г.Н. будучи членом 7-ми престижных профессиональных ассоциаций, в том числе, Европейской Ассоциации преподавателей японского языка и Японского научного общества исследований в области преподавания японского языка продолжает, как и прежде, трудиться во имя любимого ею японоведения. От всей души поздравляем доцента Воробьеву Г.Н. с высокой наградой и желаем ей  крепкого здоровья и новых вдохновений в  ее научных  поисках.

                                                                                                          Коллектив ФВМО

НЕДЕЛЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ КЫРГЫЗСКО-АРАБСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Отправлено 28 мая 2021 г., 01:44 пользователем [email protected]   [ обновлено 1 июн. 2021 г., 00:09 ]


Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева

при поддержке

Посольства Королевства Саудовской Аравии в Кыргызской Республике,

Благотворительной организации «Всемирная ассамблея мусульманской молодежи»,

Благотворительной организации «АССАНАБИЛЬ»,

Общественного объединения "ЦЕНТР АС-САФА"

 

«НЕДЕЛЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

В КОНТЕКСТЕ КЫРГЫЗСКО-АРАБСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

 

24-27 мая 2021 года

 

 

ПРОГРАММА

 

 

I день

Благотворительная организация «Всемирная ассамблея мусульманской молодежи» и арабский язык и культура в БГУ

 

Дата проведения: Понедельник, 24 мая 2021 года.

Время проведения: 11:00-15:00.

Место проведения: БГУ, Конференц-зал.

 

11:00 – 12:00

Выступление руководителя БО «WAMY» гос. Мохамада Мади: (в онлайн-режиме).

https://meet.google.com/rjh-gkxm-zcp

12:00 – 13:00

Проведение конкурса «Лучшее сочинение на тему «Почему я изучаю арабский язык»: (в онлайн-режиме с демонстрацией видео-выступления с речью на арабском языке участников конкурса), при поддержке БО «Всемирная ассамблея мусульманской молодежи».

https://meet.google.com/rjh-gkxm-zcp

14:00 – 15:00

Вебинар на тему: «Преподавание арабского языка в Центральной Азии: проблемы и перспективы» с участием ППС БГУ и профессоров из арабских стран, при поддержке Общественного объединения "Центр АС-САФА".

https://meet.google.com/rjh-gkxm-zcp

Не удалось найти URL спецификации гаджета

 

II день

Общественное объединение «АССАНАБИЛЬ» и арабский язык

и культура в БГУ

Дата проведения: Вторник, 25 мая 2021 года.

Время проведения: 11:00-13:00.

Место проведения: БГУ, Конференц-зал.

 

11:00 – 12:00

Выступление руководителя ОО «Ассанабиль» гос. Мохаммада Абдулькарима: (в онлайн-режиме).

https://meet.google.com/rjh-gkxm-zcp

 

12:00 – 13:00

Проведение конкурса «Лучшая декламация стихотворения» с демонстрацией видео декламации стихов на арабском языке участников конкурса. (в онлайн-режиме) при поддержке ОО «АССАНАБИЛЬ».

https://meet.google.com/rjh-gkxm-zcp

Не удалось найти URL спецификации гаджета

 

 

 

III день

Общественное объединение "Центр АС-САФА" и арабский язык и культура в БГУ

Дата проведения: Среда, 26 мая 2021 года.

Время проведения: 11:00-13:00.

Место проведения: БГУ, Конференц-зал.

 

11:00 – 12:00

Выступление руководителя ОО "Центр АС-САФА" Каландарова А.И. (в онлайн-режиме).

12:00 – 13:00

Проведение конкурса «Конкурс арабской каллиграфии»: показ работ победителей конкурса (в онлайн-режиме с демонстрацией каллиграфических работ участников конкурса) и награждение победителей конкурса «Конкурса арабской каллиграфии.

https://meet.google.com/rjh-gkxm-zcp

Не удалось найти URL спецификации гаджета

 

IV день

Церемония закрытия «Недели арабского языка и культуры в контексте кыргызско-арабского сотрудничества»

и

Презентация видео фильма «Кыргызско-арабское сотрудничество»

 

Дата проведения: Четверг, 27 мая 2021 года.

Время проведения: 11:00-12:50.

Место проведения: БГУ, Концертный зал.

 

11:00 – 11:05

Приветственное выступление ректора БГУ профессора А.И. Мусаева.

11:05 – 11:10

Приветственная речь Временного поверенного в делах КСА в КР гос. Атталах Хамуд Аль-Анази.

11:10 – 12:00

Презентация видео фильма «Кыргызско-арабское сотрудничество» (44 мин).

-  выступление Машрапова Т.Т., автора идеи и продюсера видеофильма;

-  выступление Аргена Кеңеша, режиссера-постановщика видеофиьма;

- выступление заместителя командира по политико-воспитательной части Фрунзенского летно-технического учулища МО КССР, профессора БГУ Танырыкова В.В.;

- выступление Курбаналиева Р. М., внука Карима Хакимова, первого посла СССР в Саудовской Аравии;

- демонстрация видеофильма «Кыргызско-арабское сотрудничество» (44 мин).

 

12:15 – 12:20

Приветственная речь руководителя РО «WAMY» гос. Мохамада Мади.

12:20 – 12:25

Награждение победителей конкурса «Лучшее сочинение на тему «Почему я изучаю арабский язык».

12:25 – 12:30

Приветственная речь руководителя ОО «Ассанабиль» гос. Мохаммада Абдулькарима

12:30 – 12:35

Награждение победителей конкурса «Лучшая декламация стихотворения».

12:35 – 12:40

Приветственная речь руководителя ОО "Центр АС-САФА" гос. Каландарова А.И.

12:40 – 12:45

Награждение победителей «Конкурса арабской каллиграфии».

12:45 – 12:50

Вручение сертификатов ППС, участвовавших на вебинаре на тему: «Преподавание арабского языка в Кыргызстане: проблемы и перспективы».

12:50 – 13:00

Вручение «Благодарственных писем».

13:00

Закрытие «Недели кыргызско-арабской дружбы».

 

Фотографирование.

Не удалось найти URL спецификации гаджета

 

тел. для справок: 0312 21 87 76


НЕДЕЛЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ КЫРГЫЗСКО-АРАБСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Отправлено 23 мая 2021 г., 20:48 пользователем [email protected]   [ обновлено 24 мая 2021 г., 03:54 ]

Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева при поддержке Посольства Королевства Саудовской Аравии в Кыргызской Республике и совместно с Благотворительной организацией «WAMY», Благотворительной организацией «Ассанабиль», Общественной организацией «АС-Сафа» и других фондов и организаций  с 24 по 27 мая 2021 года проводит «Неделю арабского языка и культуры в контексте кыргызско-арабского сотрудничества», в рамках которой запланировано проведение следующих мероприятий:

 

В I день, 24 мая 2021 года, в 11:00ч.-16:00ч.:

-     Официальное открытие «Недели арабского языка и культуры в контексте кыргызско-арабского сотрудничества».

-     Международный вебинар на тему: «Преподавание арабского языка в Центральной Азии: проблемы и перспективы» с участием ученых и исследователей в области арабского языка из Арабских стран и Центральной Азии.

-     Конкурс на лучшее сочинение на тему «Почему я изучаю арабский язык».

 

Во II день, 25 мая 2021 года, в 12:00ч.-13:00ч.:

-     Конкурс в онлайн-режиме «Лучшая декламация стихотворения» среди студентов изучающих арабский язык.

 

В III день, 26 мая 2021 года, в 12:00ч.-13:00ч.:

-     «Конкурс арабской каллиграфии» среди студентов и магистрантов БГУ.

 

В IV день, 27 мая 2021 года, в 11:00ч.:

-     Приветственное выступление ректора БГУ профессора А.И. Мусаева.

-     Презентация видео фильма «Кыргызско-арабское сотрудничество», в котором отображается краткая история сотрудничества и взаимопомощи Кыргызстана и Арабских стран в течение последних 60-70 лет, вклад и помощь Кыргызстана в определенный исторический период защите и укреплении суверенитета Арабских стран, а также деятельность и помощь арабских благотворительных фондов, функционирующих в настоящее время в Кыргызстане.

-     Поздравления и вручение призов участникам конкурсов.

-     Официальное закрытие «Недели арабского языка и культуры в контексте кыргызско-арабского сотрудничества».

В течение недели также будут организованы и проведены выставка работ студентов-участников «Конкурса арабской каллиграфии», выставка книг и учебников, изданных в КР при содействии фондов и организаций, а также для студентов БГУ будут организованы лекции руководителей Арабских общественных и благотворительных организаций, занимающихся деятельностью в Кыргызстане.


 

1-10 of 332