Мероприятия, посвященные 100-летию памяти общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Акназарова К.А.

Отправлено 1 нояб. 2022 г., 20:56 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 нояб. 2022 г., 20:57 ]
К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетинде өткөрүлгөн «Социалисттик эмгектин баатыры, коомдук ишмер Корчубек Акназаровдун  100 жылдык мааракесине» арналган иш чаралар.
Кыргыз филологиясы факультетинде «Эмгек эрезеге жеткирет» деген темада студенттер арасында эссе жазуу сынагы болуп өттү. Сынакка факультетте окуган 1-5-курсттун студентери катышып, коомдук ишмер К. Акназаровдун талыкпаган эмгеги жана анын басып өткөн жолу тууралуу чакан эсселерди жазып тапшырышты. Кыргыз тили жана кыргыз адабияты кафедрасынын окутуучулары Т.Үмөталиева, Г.Садыралиева жана Р. Умарова калыстар тобу катары студенттердин эмгектерин баалап беришти. 
Сентябрь-октябрь айларында «Ак эмгеги менен өрөөндү өзгөрткөн  мыкты инсан» деген теманын алкагында коомдук ишмер К.Акназаровдун элине кылган кызматы жөнүндө студенттерге кенен маалымат берүү максатында факультеттеги ар бир группага кураторлор куратолук саат өтүштү. 
28.10.2022-жылы «К.Акназаров белгилүү коомдук жана саясий ишмер» деген темада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго факультеттин студенттери жана окутуучулар Ж.Мусаева, Р.Умарова, П.Эстебесова, Жолдошбек кызы М,  А. Усубалиева ж.б. окутуучулар  катышты. 
Тегерек столдо:
Коомдук ишмердин өмүрү жана эли үчүн кылган ак эмгеги тууралуу студенттер тарабынан баяндамалар окулду: 
2-курс Муратбек кызы Айкерим «К.Акназаров белгилүү коомдук жана саясий ишмер», 1-курс Алтынбек кызы Айназик «Эмгек эрезеге жеткирет». 
Студенттер арасында коомдук ишмер К.Акназаровдун өмүр жолу тууралуу интеллектуалдык оюн өткөрүлдү. 
Ыр жазган студенттер К.Акназаровго ыр чыгарып, көркөм окуп беришти. 
Эссе жазуу сынагынын жыйынтыгы чыгарылып,  2-курстун студенти Кыял Мамаюсупованын жазган эссеси «эң мыкты» деп бааланып, факультеттин грамотасы тапшырылды жана айрым студенттер белектер менен сыйланды.   

“Социология жана саясий-укук дисциплиналары” кафедрасынын Корчубек  Акназаровдун 100 жылдыгына арналган 2022-жылдын 11-октябрында өткөрүлгөн  иш-чара тууралуу билдирме отчету

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Социалдык-психологиялык факультетинин студенттеринин арасында   Корчубек  Акназаровдун 100 жылдыгына арналган «Кыргызстандагы органикалык продукцияларды өндүрүлүш деңгээлине карата баа берүү» аталышындагы ачык лекция өткөзүлдү. Иш-чаранын модератору катары  “Социология жана саясий-укук дисциплиналары” кафедрасынын  башчысы социология илиминин кандидаты, доцент Сыргабаев Самарбек Бердибекович баштап, адегенде сөз кезегин саясий илимдеринин кандидаты доцент Сейитбаев Бактыбек Тураровичке берди.  
Доцент Сейитбаев мамлекеттик жана коомдук ишмер Корчубек Акназаровдун биографиясы менен   мамлекетибиздин өнүгүүсүнө кошкон чарбалык ишмердүүлүгү жана саясий лидерлик сапаттары тууралуу, атайын даярдалган видеослайд аркылуу студерге жеткиликтүү маалымат берди. 
Андан кийин сөз кезеги негизги лектор -  социология илиминин доктору, профессор Омуралиев Нурбек Ашимкановичке берилип. 
Ал «Кыргызстандагы органикалык продукцияларды өндүрүлүш деңгээлине карата баа берүү» аталышындагы эмпирикалык материалдардын негизинде даярдалган лекциясы менен студенттердин алдында кызыктуу учурдагы айыл-чарбасынын өнүгүүсүндөгү “жашыл экономика” жана “экологиялык коопсуздук” боюнча жеткиликтүү менен материалдар маалымат берди. 
Лекция ачык түрдө өткөрүлүп, студенттердин суроо-жооптору менен коштолуп турду. Өткөрүлгөн иш-чара өзүнүн максатына жетти.

Кыргыз-кытай факультети
«Дүйнөлүк экономика жана региондорду изилдөөлөр» кафедрасы  «ϴмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин» темада Социалистик эмгектин
баатыры Корчубек Акназаровдун 100 жылдык мааракесине арналган куратордук саат
Катышуучулар: ММ-21 группасынын студенттери Куратор: Мусаев Ы.И.
Куратор сааттын форматы: лекция, интерактивдүү диалог
Корчубек Акназаровдун 100 жылдык мааракесине арналган кураторлук саатты өткөрүү үчүн, ал адамдын кайда, ким болуп, кандай жетишкендиктер менен камсыз болгондугун жана жеке эмгек биографиясы боюнча даты маалымат чогултулган.
Корчубек Акназаровдун мамлекетибизге, улуттук экономикага кандай салым киргизгени, гуманизм, этика жана эмгекке болгон мамиле жөнүндө студенттер менен интерактивдик ар түрдүү жана эн маанилүү баян, алма-сабак форматында куратордук саат өтүлдү.
Ушул куратордук сааттын ичниде, лектор иш-чаранын максатын жана ага тийиштүү ар кандай маселелерди талдап, аягына чейин жыйынтыктап чыгарды.
Иш-чаранын жүрүшүндө жаш муундарды тарбиялоого, биздин коомду гумандуу шартка үгүттөөгө атайын чакырыктар айтылды. Мындан ары да ушундай үгүт-тарбия иштерин жүргүзүүгө студенттер дагы бел байлашты.

Усоналиева Д.А., представила презентацию о жизни и деятельности Корчубека Акназарова:
«Корчубек Акназаров — советский и кыргызский коммунистический деятель, организатор сельскохозяйственного производства, первый секретарь Ак-Талинского и Кочкорского районных комитетов Компартии Киргизии, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета Киргизии. Член ЦК Компартии Киргизии.
Корчубек Акназаров родился 1 августа 1922 года в селе Кызыл-Джар (ныне-Таласского района Таласской области). Он работал в учреждениях народного образования.
Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Окончив республиканскую партийную школу, работал вторым, а затем первым секретарем Чаткальского райкома КП(б) Киргизии, председателем исполкома Ала-Букинского районного Совета, вторым секретарем Октябрьского, Базар-Курганского райкома Компартии Киргизии.
В 1961-1971 годах работал первым секретарем Ак-Талинского райкома Компартии Киргизии (до декабря 1962 года и с декабря 1970 года район был в составе Нарынской области, в 1962-1970 годах - в прямом республиканском подчинении).
Под его руководством по результатам семилетнего плана (1959-1965гг.) Ак-Талинский район занял передовые позиции по сельскохозяйственному производству в республике.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Акназарову Корчубеку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1971-1973 годах - первый секретарь Джумгальского, а с 1973 года - Кочкоркого райкома Компартии Киргизии в Нарынской области Киргизской ССР.
До выхода на пенсию работал в Кочкорском районе Нарынской области.
В 2000-х годах участвовал в общественной жизни Кыргызстана. Был членом партии «Бир бол». Умер 1 февраля 2019 года. 
Если бы он дожил до сегодняшнего дня, то мы поздравляли бы Корчубека-агая с круглой датой – 100-летием со дня его рождения. К сожалению, в возрасте 96 лет агай покинул наш мир, но память о нем хранится в наших сердцах. Весь народ помнит его вклад в развитие нашей республики. Его именем названа средняя школа в селе Чолпон Кочкорского района. В селе Баетово Ак-Талинского района установлен бюст Корчубека Акназарова».
После выступления студенты поблагодарили за интересные факты о жизни и деятельности этого великого человека.  По результатам проведеного мероприятия было принято решение ежегодно на факультете проводить различные мероприятия в честь памяти Корчубека Акназарова.

30 сентября 2022 года на факультете Европейских цивилизаций проведены для студентов 1 курса кураторские часы на тему: «Вклад К. Акназарова в развитие страны», посвященный 100 - летию памяти общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Акназарова К.А.
Цель мероприятия - содействие развитию культуры и распространение информации о выдающихся личностях общества, а также развитие и популяризация вклада в развитие общества. В рамках данного мероприятия прошли конкурсы, викторины по биографии К. Акназарова.
За 30-летний период особенно проявились подлинное творчество, умение работать с людьми, организаторские качества, побуждающие людей к совместной работе и мужественному труду. Под руководством К.Акназарова были достигнуты большие успехи в животноводстве и сельском хозяйстве. Произошли резкие изменения и подъем в экономике, социальной и культурной жизни регионов.
Имя К. Акназарова вошло в историю Кыргызстана, как внесшего весомый вклад в становление нашего государства, социально-экономический рост и развитие. Его образцовая жизнь, поступки, высокий человеческий интеллект, неутомимое трудолюбие и скромность будут примером и уроком для всех нас.

10 октября 2022 года на факультете русской филологии в группах РФ 22-1, ФО 22-3, ЛПЯ 22-5 1- курса проведен открытый кураторский час "Жизненный путь Корчубека Акназарова останется примером для будущих поколений", посвященный 100-летию Корчубека Акназарова.
Оформление аудитории: стенгазеты, слайды, лозунги.
Цель кураторского часа:
  • познакомить студентов с биографией К.Акназарова;
  • пробудить любовь к родине и желание служить народу;
  • развивать мыслительную деятельность студентов и умение вести беседу.
Кураторский час посетили декан факультета русской филологии Ниязалиева Рахат Анарбековна, заместитель декана по учебной работе Мусаева Чынара Жусуповна и координатор по магистратуре Бекбосунова Наргиза Бекбосуновна.
Заместитель декана по воспитательной работе Кожошев Нураалы Кожошевич, открывая кураторский час, ознакомил студентов с биографией Корчубека Акназарова.
Студенты каждой группы выступили с презентациями о жизни и деятельности этого выдающегося человека. Участники задавали вопросы друг другу и обсудили вопросы, касающиеся данной темы.
В завершении мероприятия декан факультета русской филологии Ниязалиева Рахат Анарбековна в своей речи отметила, что жизнь этого легендарного человека служит примером настоящего созидания и любви к родине.
Светлый образ Корчубека Акназарова — блестящего руководителя и организатора, всю жизнь посвятившего служению своему народу, навсегда останется в нашей памяти!